Zoeken
  • Dr2 RES Academie

RES nieuws week 25

De RES in het nieuws met deze week: "Vermogen zonnepanelen voor het eerst groter bij bedrijven dan bij woningen", "Flevoland geen extra tijd nodig voor concept RES", "Energietransitie zorgt voor banen in de post-corona economie".


Dr2 RES academie nieuwsbrief Iedere week plaatsen wij vanuit Dr2 RES Academie een overzicht van actuele ontwikkelingen voor de Regionale Energiestrategie, uit Den Haag, de krant, de regio en overige media. Bijzonder nieuws in eigen regio? Deel het vooral met ons en stuur een mailtje naar jonah@dr2neweconomy.com! Altijd als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je in voor de nieuwsbrief onderaan de pagina.


RES: de opgave

In de RES werken overheden met maatschappelijke partners, netbeheerders (voor gas, elektriciteit en warmte), het bedrijfsleven en waar mogelijk bewoners regionaal gedragen keuzes uit. Dit doen zij voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (van fossiele naar duurzame bronnen) en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur.


In Den Haag


Vermogen zonnepanelen voor het eerst groter bij bedrijven dan bij woningen, 19 juni

In 2019 was het opgesteld vermogen aan zonnepanelen bij bedrijven voor het eerst groter dan bij woningen. Het totaal opgesteld vermogen groeide met 2 265 megawatt naar 6 874 megawatt, een toename van 49 procent ten opzichte van 2018. Bij bedrijven (+59 procent) is de toename groter dan bij woningen (+39 procent). Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

In het kader van het klimaatakkoord is Nederland ingedeeld in dertig energieregio’s. In die regio’s werken provincies, waterschappen en gemeenten aan het opstellen van Regionale Energiestrategieën (RES) voor vergroening van de energievoorziening. → Link naar artikel.

Vragen CU over zonnepanelen op water, 12 juni

ChristenUnie-Kamerlid Dik-Faber vraagt aan minister Wiebes (EZK) of deze bereid is om in het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (RES) aandacht te besteden aan de zonneladder en onwenselijkheid van zon op water. Daarnaast vraagt Dik-Faber of de minister kan bevestigen dat de nationale zonneladder leidend is binnen de RES'en. Op welke wijze wordt de toepassing van de zonneladder geborgd? Op welke wijze wordt het subsidie- instrumentarium gericht op de voorkeursvolgorde uit de zonneladder. → Link naar artikel.


In de kranten

Een ‘groen herstel’ na corona kent veel valkuilen | NRC, 13 juni

Nu overheden vele miljarden in stelling brengen om de economie te stimuleren, klinkt de roep om direct de strijd tegen klimaatverandering op te voeren. Hoe zou dit ‘groene herstel’ eruit moeten zien? En hoe kansrijk is dit idee? → Link naar dit artikel.


Windmolenparken? Dan veel liever zonnepanelen | NRC, 15 juni

Regionale energiestrategieën Regio’s kiezen nu meer voor zonne- dan voor windenergie, een gevolg van het verzet tegen windmolens en de gedaalde prijs van zonnepanelen. Per saldo is het duurder, want Nederland heeft meer wind dan zon. Maar: het klimaatdoel is binnen handbereik. → Link naar dit artikel.


'Laadpleinen' vol 'slimme' palen, dat is de toekomst | De Volkskrant, 16 juni

Als het aan het kabinet ligt, krijgt de elektrische auto een steeds belangrijkere rol bij het in balans houden van het elektriciteitsnet. Door groene stroom op momenten van overvloed in autoaccu's te bergen en er op momenten van tekorten juist stroom aan te onttrekken, kunnen e-auto's helpen het Nederlandse stroomnet in balans te houden. → Link naar dit artikel.


Verbazing over Urgenda- draai | Telegraaf, 16 juni

Met de jarenlange klimaatzaak dwong Marjan Minnesma de overheid via de rechter versneld te stoppen met fossiele brandstoffen. Van het gas af is het nieuwe Haagse mantra en het kabinet stimuleert houtige biomassa als vorm van ’hernieuwbare energie’. Nu het boegbeeld van Urgenda zich echter voegt bij de critici van houtstook voor energie, en tegelijkertijd een lans breekt voor aardgas, vinden velen dat curieus. → Link naar dit artikel.


Energieadviseur vervangt mailtje, Telegraaf, 16 juni

Het nieuwe, 25 keer duurdere energielabel gaat er toch komen. Vereniging Eigen Huis roept huizenbezitters op zo snel mogelijk het goedkope label aan te vragen. De VVD is verbijsterd en wil de plannen van minister Ollongren alsnog voorkomen. → Link naar dit artikel.


Energietransitie: er komt een stormloop op vele metalen aan | Financieele Dagblad

Bij een wereldwijde omschakeling naar duurzame energie explodeert de vraag naar grondstoffen voor batterijen, zonnepanelen en windmolens. De omwenteling levert schone lucht op, maar tegelijkertijd dreigen tekorten, milieuschade en schendingen van mensenrechten. → Link naar dit artikel.


Nieuws uit de regio


Friesland wekt van alle RES-regio’s meeste stroom op met zonnepanelen

Friesland is de absolute nummer 1 van de 30 Nederlandse regio's die een Regionale Energiestrategie (RES) maken als het gaat om zonne-energie. De regio produceerde afgelopen jaar 339 miljoen kilowattuur zonnestroom. → Link naar dit artikel.


4 kansen voor de RES in de Omgevingswet

Welke mogelijkheden bieden de instrumenten van de Omgevingswet om te komen tot realisatie van de doelen en ambities uit de Regionale Energiestrategie (RES)? Adviseurs Anouk Paris, Sanne Veldhuizen en Nick Bijlsma benoemen in dit artikel vier kansen.

De RES is geen doel op zich, maar een middel om tot de realisatie van de energietransitie te komen. Er moeten belangrijke keuzes gemaakt worden om de ambities voor de energietransitie waar te maken, zoals waar windturbine- en grootschalige zonneparken worden ingepast. Samenwerking tussen overheden, inwoners, (maatschappelijke) organisaties en bedrijven is daarbij cruciaal, want deze ingrepen hebben een grote impact op de fysieke leefomgeving. → Link naar dit artikel.


Geen extra tijd nodig om tot Regionale Energie Strategie te komen

De regio Flevoland heeft geen extra tijd nodig gehad om te komen tot de concept-versie van de Regionale Energie Strategie (RES). Vanwege de coronacrisis is de deadline voor het concept landelijk wel verplaatst van 1 juni naar 1 oktober. Maar Flevoland had die extra tijd niet nodig. → Link naar dit artikel.


Achterhoek moet in tien jaar 30 windmolens bouwen en 800 voetbalvelden vol zetten met zonnepanelen

De duurzame energie die in de Achterhoek wordt opgewekt met windmolens en zonnepanelen moet binnen tien jaar ruim acht keer zo veel worden. Alleen dan wordt het doel gehaald om in 2030 energieneutraal te zijn, zoals dat in 2009 in het Akkoord van Groenlo werd vastgelegd. → Link naar dit artikel.


Overige media


Webinar 26 juni: Regionale Energiestrategie: hoe ligt de puzzel? Duurzame Week 2020

Terwijl legpuzzels in populariteit zijn gestegen tijdens de coronacrisis, zijn in de energiewereld veel experts achter de schermen bezig met een ontzettend complexe puzzel: de regionale energiestrategieën (RES). → Link naar de pagina.

26 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven