Zoeken
  • Dr2 RES Academie

De RES in het nieuws: Nieuwsbrief 19

Vrijdag 27 maart 2020


De RES in het nieuws met deze week: "Goedkope CO2 uitstoot?", "Warmtepomp en elektrische auto nu al beter voor het milieu", "Boer over het hoofd gezien bij Regionale Energiestrategie". Lees dit en meer in de RES nieuwsbrief van deze week!


Dr2 RES academie nieuwsbrief Iedere week plaatsen wij vanuit Dr2 RES Academie een overzicht van actuele ontwikkelingen voor de Regionale Energiestrategie, uit Den Haag, de krant, de regio en overige media. Bijzonder nieuws in eigen regio? Deel het vooral met ons en stuur een mailtje naar jonah@dr2neweconomy.com! Altijd als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je in voor de nieuwsbrief onderaan de pagina. 


RES: de opgave

In de RES werken overheden met maatschappelijke partners, netbeheerders (voor gas, elektriciteit en warmte), het bedrijfsleven en waar mogelijk bewoners regionaal gedragen keuzes uit. Dit doen zij voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (van fossiele naar duurzame bronnen) en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur. 


Nieuws uit Den Haag

Beantwoording Kamervragen over Invest-NL

Minister Wiebes (EZK) schrijft dat binnen de maatschappelijke transitiedomeinen Invest-NL zich pro actief zal richten op de energietransitie.

Hiervoor is gekozen omdat de energietransitie van alle transities het grootste, het beste uitgewerkt, het meest actueel is en de meeste overlap heeft met andere transities. ⇒ Link naar dit artikel.

Beantwoording Kamervragen over de incidentele suppletoire EZK-begroting over Noodpakket banen en economie

Minister Wiebes (EZK) laat weten dat het kabinet de situatie in de gaten houdt en in overleg is met diverse organisaties teneinde een oplossing voor bedrijven die niet door banken worden gefinancierd (zoals bedrijven in de energietransitie die geen toegang hebben tot bankfinanciering. ⇒ Link naar dit artikel.


In de kranten

‘Met een oplossing voor energieopslag lossen we het klimaatprobleem ook grotendeels op’ | Duurzaambedrijfsleven, 25 maart

Het einde is in zicht voor fossiele grondstoffen als energiebron voor het energiesysteem. De transitie naar hernieuwbare energiebronnen, zoals wind en zon, is onherroepelijk ingezet. ‘Energieopslag is de laatste horde voordat de wereld fossiel brandstofvrij is’, zegt Mark Lewis, global head of sustainability research bij BNP Paribas Asset Management, over deze energietransitie. → Link naar dit artikel


CO2 uitstoten is opeens goedkoper | NRC, 26 maart

De prijs voor emissierechten voor de industrie is snel gedaald als gevolg van de coronacrisis. Is dat slecht nieuws voor het klimaat? → Link naar dit artikel.


Coronacrisis legt groene energieprojecten lam | FD, 26 maart

Veel duurzame energieprojecten liggen stil door de coronacrisis, meldt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. De installatie van zonnepanelen en warmtepompen stokt, maar ook grootschalige energieprojecten, zoals windparken op zee, dreigen lamgelegd te worden. → Link naar dit artikel.

Warmtepomp en elektrische auto nu al beter voor het milieu | Nederlands Dagblad, 24 maart

Elektrische auto’s en warmtepompen in huis zijn iconen van de klimaatneutrale toekomst. Toch vragen veel mensen zich af of ze echt zorgen voor minder broeikasgassen, zeker omdat de stroom die ze verbruiken nog grotendeels met fossiele brandstof wordt opgewekt. Een internationaal onderzoek laat nu zien dat ze echt beter zijn voor het milieu dan benzine auto's en een verwarmingsketel. → Link naar dit artikel.

Kabinet onderzoekt versnelde sluiting van kolencentrales | NRC, 24 maart

Ondanks de coronacrisis wil het kabinet vóór 1 april met nieuwe klimaatmaatregelen komen om aan het Urgenda-vonnis te voldoen. Sluiting van kolencentrales is met afstand het meest effectief. Link naar dit artikel.

Uitstel Urgenda ligt op de loer | Telegraaf, 26 maart

Het in Nederland om zich heen grijpende coronavirus is voor het kabinet geen reden helemaal te stoppen met het voorbereiden van meer groene maatregelen. Hoofdpijndossiers Urgenda en stikstof liggen nog ’gewoon’ op tafel, maar vertraging lijkt onvermijdelijk.


Nieuws uit de regio

Regio U16 presenteert concept Regionale Energie Strategie

De samenwerkende overheden in de regio U16 willen een realistische bijdrage leveren aan de landelijke klimaatambities. In 2030 wil de U16 1,8 TWh aan duurzame elektriciteit opwekken in de regio. Bij dit concept-bod stelt de U16 enkele harde voorwaarden voor ondersteuning van het Rijk. De uitwerking van dit concept-bod wil de U16 samen met inwoners vormgeven. Hoe dit traject eruit gaat zien nu fysieke bijeenkomsten voorlopig niet mogelijk zijn in verband met de corona maatregelen, is nog niet duidelijk. → Link naar dit artikel.


Burger in Groningen weet niets van de energiestrategie

De Regionale Energie Strategie (RES) die in Groningen door gemeenten wordt opgesteld, is vrijwel onbekend bij de inwoners van de provincie. Dat constateerden raadsleden van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum woensdagavond tijdens een bijeenkomst over de toekomstige plannen voor duurzame energie die alle gemeenten in Groningen moeten opstellen. → Link naar dit artikel.


Boer over het hoofd gezien bij Regionale Energiestrategie

In de plannen voor de opwekking van duurzame energie in de Regionale Energie Strategie (RES)-regio's wordt te weinig rekening gehouden met de landbouw en het sociale karakter. Dat zegt ZLTO-bestuurder Hendrik Hoeksema. → Link naar dit artikel. 


Overige media


Welke pijnlijke keuzes zijn er nodig voor een duurzame energietransitie? 

Aan ambities om de energietransitie vorm te geven geen gebrek. Maar aan politieke daadkracht lijkt het te ontbreken. Welke pijnlijke keuzes zijn er nodig? Wie een gemiddelde krant openslaat, kan er niet omheen: de energietransitie is in volle gang. De scenario’s zijn talrijk, maar vragen om enorme daadkracht. Volgens jurist en politicoloog dr. Sanne Akerboom (UU) zit een geslaagde transitie dan ook niet in een windmolenpark meer of minder, maar vraagt deze in de eerste plaats om een sterke overheid die keuzes durft te maken. Oók als dat pijnlijke keuzes zijn. → Bekijk hier de opnamen van dit college georganiseerd door Studium Generale.


Iris Grobben, Boi de Moel & Jonah Link


6 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven