Zoeken
  • Dr2 RES Academie

Dr2 RES-Academie ondersteunt RES-regio NHN

In Noord-Holland Noord (NHN) is de Dr2 RES Academie van start gegaan met een visiebijeenkomst onder leiding van Marieke van der Werf. De bijeenkomst vond plaats bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, een iconisch gebouw te Heerhugowaard, waar er dagelijks hard gewerkt wordt aan de bescherming van het land tegen het water van de stijgende zeespiegel en de noodzaak van de energietransitie gezien en gevoeld wordt.


NHN: een krachtige regio

Door de intensieve samenwerking tussen kennisinstellingen, onderwijs, overheid en bedrijfsleven staat Noord-Holland Noord bekend als kennisplatform. InVesta in Alkmaar en de energy & health campus in Petten zijn locaties waar ondernemers en onderzoekers zich graag melden. De regio Den Helder bevindt zich het centrum van de Noordzee. Het unieke ecosysteem van de zeehaven, heliport, sectorspecifieke kenniscentra en bedrijven, biedt een krachtige gateway voor alle onderhoudsactiviteiten en -diensten in de zuidelijke Noordzee. Dat maakt NHN een krachtige regio in de energietransitie.


RES-regio NHN bereidt op basis van een gelijkwaardige regionale inzet een bod voor aan het Rijk, passend bij de afspraken in het Klimaatakkoord. Doel van de samenkomst was om de contouren te vinden van een gezamenlijke visie die kan dienen als vertrekpunt voor:

● Toekomstige inzet van energie

● Smeden van eenheid in de regio

● Communicatie naar de Raad

● Communicatie naar inwoners


Balanceren tussen leiderschap en draagvlak

Wethouders, gedeputeerden en dijkgraven balanceren in deze opgave tussen leiderschap (taakstelling Rijk) en draagvlak (bottom-up processen). Enerzijds biedt de RES de verantwoordelijke bestuurder een kans om verschil te maken in de transitie, maar tegelijkertijd ziet hij of zij zich geplaatst voor dilemma’s en complexe vraagstukken met maatschappelijke implicaties. Hun rol? Sturing geven aan de regionale energietransitie in het krachtenveld tussen top-down kaders en bottom-up wensen, tussen interbestuurlijke afstemming en politieke verantwoording. Ook biedt de RES veel mogelijkheden en kansen voor de regio zoals het aantrekken van werkgelegenheid, versterken van de MKB, trekken van nieuwe geldstromen en het versterken van de huidige kennisinfrastructuur.


Naar een visie in de regio

Met veel energie werd er gewerkt aan een inspirerende visie voor de regio. De bestuurders werden aan het werk gezet om in een interactief rollenspel de juiste boodschap te verkondigen naar een (zelf gekozen) kritische doelgroep. De bestuurders kozen er bijna allemaal voor om de bewoners toe te spreken, daarbij werd al snel duidelijk dat een plan op participatie belangrijk is om uit te dragen. Daar dient eerlijk en transparant over te worden gecommuniceerd om uiteindelijk vertrouwen te krijgen. Gezamenlijke visievorming is een goed vertrekpunt voor het ontwikkelen van een succesvolle RES. Zo geeft de Dr2 RES-Academie de bestuurders een aanzet om te komen tot een regionaal bod in lijn met de huidige visie, ambitie en de strategische positie van Noord-Holland Noord.


Benieuwd welke mogelijkheden voor ondersteuning de Dr2 RES Academie biedt voor jouw RES regio? Neem vooral contact met ons op via onderstaand formulier of stuur een mail naar Jonah Link (jonah@dr2neweconomy.com).


13 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven