Zoeken
  • Dr2 RES Academie

De RES in het nieuws: Nieuwsbrief - vrijdag 24 juli 2020

De RES in het nieuws met deze week: "Flink meer duurzame energie in eerst helft 2020", "Kosten regionale klimaatplannen fors hoger door keuze voor zon", & "Kolencentrales hebben het zwaar, maar schrijf ze nog niet definitief af". Lees dit en meer in de RES nieuwsbrief van deze week!


Dr2 RES academie nieuwsbrief Iedere week plaatsen wij vanuit Dr2 RES Academie een overzicht van actuele ontwikkelingen voor de Regionale Energiestrategie, uit Den Haag, de krant, de regio en overige media. Bijzonder nieuws in eigen regio? Deel het vooral met ons en stuur een mailtje naar jonah@dr2neweconomy.com! Altijd als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je in voor de nieuwsbrief onderaan de pagina.


RES: de opgave

In de RES werken overheden met maatschappelijke partners, netbeheerders (voor gas, elektriciteit en warmte), het bedrijfsleven en waar mogelijk bewoners regionaal gedragen keuzes uit. Dit doen zij voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (van fossiele naar duurzame bronnen) en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur.


In de kranten

Onderzoek: Nederlanders zien hoeveelheid groene energie door roze bril | FD, 19 juli

Het aandeel energie dat wordt opgewekt door zon, wind of de verbranding van biomassa, is veel kleiner dan de meeste Nederlanders denken. ⇒ Link naar dit artikel.


Kosten regionale klimaatplannen fors hoger door keuze voor zon | FD, 20 juli

Regionale uitvoerders van het Klimaatakkoord moeten plannen maken voor meer zon- en windparken. Zonnepanelen op daken zijn de absolute favoriet, omdat er meer draagvlak voor is dan voor zonnepanelen op weilanden of windturbines. ⇒ Link naar dit artikel.


Krijgen de ‘grote jongens’ straks de macht op de warmtemarkt? | NRC, 19 juli Klimaatminister Wiebes (VVD) heeft zijn nieuwe Warmtewet gepresenteerd. Een verkeerde koers, vindt een brede groep critici. ⇒ Link naar dit artikel.


Kolencentrales hebben het zwaar, maar schrijf ze nog niet definitief af | FD, 20 juli

Dit jaar komt 6% van de stroom in Nederland uit steenkool, vier jaar geleden 20%. Centrales moeten over tien jaar dicht zijn en produceren nu minder dan ze kunnen.Toch zijn energiemaatschappijen niet verlieslatend. Ze kunnen handelen in stroom. ⇒ Link naar dit artikel.


Van gesubsidieerde windenergie is Nederland nog niet af | Trouw, 23 juli

Des te meer windmolens boven de Noordzee draaien, des te winstgevender windenergie wordt? Vergeet het maar. ⇒ Link naar dit artikel.


Nieuws uit de regio

Inwoners geven hun mening over duurzame energie

TWENTERAND - ze mogen geen geluidsoverlast veroorzaken. Bij het realiseren van duurzame initiatieven moet de gemeente de samenwerking zoeken met inwoners en ondernemers. Dit zijn enkele belangrijke conclusies uit de peiling over duurzame opwekking van energie in Twenterand. ⇒ Link naar dit artikel.


Resultaten gesprekken over duurzame energie

VOORNE-PUTTEN - In mei en juni 2020 zijn de vier gemeenten op Voorne-Putten gezamenlijk in gesprek gegaan met hun inwoners, ondernemers en professionele organisaties over het duurzaam opwekken van elektriciteit op het eiland. ⇒ Link naar dit artikel.


Noord-Veluwe gaat duurzame energie opwekken

NUNSPEET - De Noord-Veluwe gaat duurzame energie opwekken. Het doel is om in 2030 ongeveer 60 procent van de gebruikte elektriciteit in de regio op te wekken via zonne- en windenergie. Hiermee wordt de uitstoot van broeikasgassen (CO2) met 49 procent verlaagd. ⇒ Link naar dit artikel.


Zeist kijkt naar windmolens en zonnevelden in gebieden bij Bunnik

ODIJK - Het college van B en W in Zeist komt met een voorstel waarin onder meer staat dat het gebied tussen de A12 en de spoorlijn, in het zuiden van Zeist en ten noorden van Odijk, als het meest kansrijke gebied voor zonnevelden en windmolens verder verkend moet worden. ⇒ Link naar dit artikel.


Overige media

'Draagvlak voor plannen met duurzame energie belangrijk'

Plannen voor het gebruik van duurzame energie moeten rendabel zijn en er moet draagvlak zijn bij bewoners. Dat zegt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) die concepten van 28 Regionale Energie Strategieën (RES) heeft onderzocht. Op 1 oktober moeten de strategieën klaar zijn. ⇒ Link naar dit artikel.


Flink meer duurzame energie in eerst helft 2020

De eerste zes maanden van dit jaar nam de productie van duurzame energie met 16 procent toe. Die toename komt voornamelijk op het conto van zonne- en windenergie. De groei van energie uit biomassa was beperkt. ⇒ Link naar dit artikel.


Zonnepark met waterstofproductie: oplossing voor filevorming op het energienet? In het Friese Oosterwolde werken netbeheerder Liander en zonne-energiebedrijf GroenLeven aan een innovatief project. GroenLeven bouwt hier het grootste zonnepark van Friesland, terwijl het lokale elektriciteitsnet eigenlijk te weinig capaciteit heeft. Door op piekmomenten de stroom om te zetten in groene waterstof, kan het park er toch komen. ⇒ Link naar dit artikel.


Alles-in-een-dak wekt elektriciteit en warmte op

Een Nederlands bedrijf ontwikkelt een dak vol zonnepanelen dat ook nog eens zorgt voor warm water. Het systeem werkt dankzij een speciaal materiaal beter dan andere systemen, en kan een Nederlands huis bijna het hele jaar zelfvoorzienend maken. ⇒ Link naar dit artikel.


Op deze manier kan er energie uit zon en wind opgeslagen worden

Nederland beschikt over grote voorraden olie en gas als buffer voor onverwachte gebeurtenissen. Maar hoe sla je energie op uit zon en wind? Volgens onderzoeksorganisatie TNO is Nederland bij uitstek geschikt om die klus te klaren. ⇒ Link naar dit artikel.


Damwand die energie opwekt in praktijk getest Het blijkt mogelijk om een damwand niet alleen te gebruiken voor het keren van grond en water, maar tegelijk ook als duurzame warmtebron voor gebouwen. ⇒ Link naar dit artikel.


PDENH verkoopt Sun Invest aan privaat consortium

Het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) verkoopt zijn aandelen in Sun Invest aan een privaat consortium. Het geïnvesteerde geld in Sun Invest wordt gebruikt voor nieuwe projecten. ⇒ Link naar dit artikel.


Nederlandse boeren wekken bijna 50% meer zonne-energie op

Nederlandse boeren wekten in 2019, 50% meer zonne-energie op dan in 2018. Genoeg om 215.000 huishoudens van duurzame elektriciteit te voorzien. Dat blijkt uit recente cijfers van het CBS. Boeren spelen een belangrijke rol in de energietransitie van Nederland. Al in 2030 moet 70% van alle elektriciteit worden opgewekt uit zon, wind of water. ⇒ Link naar dit artikel.

5 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven