Zoeken
  • Dr2 RES Academie

De RES in het nieuws: Nieuwsbrief vrijdag 21 augustus 2020

De RES in het nieuws met deze week: "Van het gas af is geen doel op zich", "Wanneer komt het dashboard voor de energietransitie?" en "Windmolens moeten circulair worden om echt klimaatvriendelijk te zijn". Lees dit en meer in de RES nieuwsbrief van deze week!


Welke specifieke informatie omtrent de RES kun jij gebruiken in jouw werk? Deel het met ons via Boi@dr2neweconomy.com opdat we specifieker RES nieuws kunnen brengen.


RES: de opgave

In de RES werken overheden met maatschappelijke partners, netbeheerders (voor gas, elektriciteit en warmte), het bedrijfsleven en waar mogelijk bewoners regionaal gedragen keuzes uit. Dit doen zij voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (van fossiele naar duurzame bronnen) en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur.


In de kranten

Zonder windmolens redt Vlieland het niet alleen | NRC, 18 augustus

Vlieland wil zo snel mogelijk verduurzamen. Maar hoe doe je dat op een eiland dat voor bijna 90 procent uit beschermd natuurgebied bestaat? En misschien wel belangrijker: hoe verduurzaam je het toerisme? ⇒ Link naar dit artikel.


Batterij van steen gaat huizen warm houden | FD, 15 augustus

Cees van Nimwegen, oud-medewerker van Philips en tegenwoordig energie-uitvinder, bedacht een warmtebatterij die zonne-energie opslaat in basalt, een zware steensoort. In Noord-Brabant willen ze er huizen mee gaan verwarmen. ⇒ Link naar dit artikel.


Van het gas af is geen doel op zich | FD, 17 augustus

In de eerste Amsterdamse wijk die van het gas af moet, willen de bewoners niet meer. Na twee jaar overleg met het gemeentebestuur over gasvrije technieken en kosten is de conclusie van particuliere huiseigenaren dat hun buurt, Banne Noord, beter even kan wachten. ⇒ Link naar dit artikel.


De energietransitie vaart tegen de wind in | FD, 17 augustus

Nederland is begonnen aan een enorme verbouwing: de energietransitie. Om die verbouwing tot een goed einde te brengen, zijn al vele beleidsmaatregelen genomen en zullen er tot 2050 nog honderden volgen. Kan dat eenvoudiger? Jazeker ⇒ Link naar dit artikel.


Wanneer komt het dashboard voor de energietransitie? | NRC, 19 augustus

Net als voor de Covid-19-crisis moet ook voor de energietransitie van de gebouwde omgeving een dashboard gemaakt worden, betoogt Peter Cool. ⇒ Link naar dit artikel.


Draaien burgers en het mkb dan toch op voor de energietransitie? | NRC, 20 augustus

De klimaatrekening zou volgens het kabinet eerlijk worden verdeeld. Nu blijkt uit door Milieudefensie geopenbaarde officiële cijfers dat grote bedrijven veel minder bijdragen aan de energietransitie dan huishoudens en mkb. ⇒ Link naar dit artikel.


Groene stroom is nu ook écht groen | NRC, 21 augustus

Wie betaalt voor groene stroom kan gerust zijn: die is echt duurzaam. Al komt die stroom mogelijk wel van een Spaanse windmolen. ⇒ Link naar dit artikel.

Nieuws uit de regio

"Liever geen windmolens in duinen en langs Zeewering"

BERGEN - Op de lijst met locaties voor de opwekking van duurzame energie in de regio Alkmaar ziet Bergen haar duingebied, maar ook de Hondsbossche Zeewering (nu Hondsbossche Duinen) graag afvallen. Deze wens geeft het college van B&W nadrukkelijk mee nu zij akkoord is gegaan met het concept Regionale Energiestrategie (RES) voor de Noord-Holland Noord. ⇒ Link naar dit artikel.


Heeze-Leende kritisch over energieplan regio

HEEZE-LEENDE - Drie natuurgebieden in Heeze-Leende zouden in aanmerking kunnen komen om er windmolens te plaatsen. Dat staat in het (concept) regionale energieplan RES. In Heeze-Leende zijn ze er niet blij mee. ⇒ Link naar dit artikel.


Twentse klimaatdoelen onhaalbaar zonder biomassa. ‘Je kunt niet overal nee tegen zeggen’

ENSCHEDE - De biomassa-sector in Oost-Nederland ondertekende donderdagmiddag in Utrecht het Klimaatakkoord, samen met voorzitter Ed Nijpels van het Klimaatberaad. Maar de Sociaal Economische Raad adviseerde toch te stoppen met biomassa? Hoe zit dat dan? ⇒ Link naar dit artikel.

Wells Forum richt eigen energiecoöperatie op

WELL - Dorpsvereniging Wells Forum richt een eigen energiecoöperatie op en wil driehonderd zonnepanelen plaatsen op het dak van Garage van Wanroy in Well. ⇒ Link naar dit artikel.

Westland rekent op ruime verdubbeling aardwarmte richting 2030

THOLEN - Hoewel er weinig ruimte voor glastuinbouwgroei is door grondgebrek in Westland, betekent dat niet dat de glastuinbouw dan maar stil moet zitten. Bij het doorontwikkelen van het bestaande areaal en het bouwen van nieuwe kassen waar ruimte is gemaakt, wil Westland inzetten op duurzame energie. ⇒ Link naar dit artikel.

Inschrijven voor zonnepark in Venray

VENRAY - Ontwikkelaars van duurzame energie hebben vanaf oktober tot 1 december de tijd zich in te schrijven voor de aanleg van een zonnepark in Venray. Waarschijnlijk wordt één initiatiefnemer door een gemeentelijke adviesgroep uitverkoren om het park te mogen bouwen, maar meer kan ook. ⇒ Link naar dit artikel.

Juridisch gevecht over zonneparken in buitengebied Enschede

ENSCHEDE - Enkele omwonenden proberen via de rechter een streep te halen door drie beoogde zonneparken in het buitengebied van Enschede. „Ze tasten de landschappelijke waarde aan. Bovendien gaat de gemeente er ten onrechte van uit dat er voldoende draagvlak is”, aldus de bezwaarmakers. ⇒ Link naar dit artikel.

Knardijk proeflocatie voor zonnepanelen

ZEEWOLDE - Dijken kunnen vanwege hun lengte en ligging een ideale locatie zijn voor zonnepanelen. Maar is dat ook veilig? Dijken zijn er immers niet voor niets: ze beschermen ons tegen het water. Het Consortium Zon op Dijken doet daarom onderzoek op twee locaties in Nederland naar zonnepanelen op dijken. Blijft de grasmat goed bijvoorbeeld? ⇒ Link naar dit artikel.

Digitale Inwonerstop over Wind en Zon in het buitengebied

CASTRICUM - Het college van Castricum heeft op 7 juli ingestemd met het concept van de Regionale energiestrategie (RES) voor de regio Noord-Holland Noord (NHN). In dit concept staan alle zoekgebieden en mogelijkheden voor grootschalige opwek van zonne- en windenergie in de deelregio Alkmaar, waar Castricum onderdeel van uitmaakt. ⇒ Link naar dit artikel.

Bas komt met alternatieve energiestrategie

ALKMAAR - De Alkmaarse partij BAS komt met een alternatief concept Regionale Energie Strategie voor Noord-Holland Noord, zonder weiden vol zonnepanelen, hooguit extra windturbines langs snelwegen en het IJsselmeer, maar wel heel veel extra bomen ⇒ Link naar dit artikel.

Liberaal Groen wil zon op land en wind voor kust weren

WEST-FRIESLAND - De VVD-fracties in de zeven West-Friese gemeenten hebben de krachten gebundeld in Liberaal Groen. Dit collectief wil voorkomen dat het landschap in de regio wordt aangetast door zonnepanelen op land en windturbines voor de IJsselmeerkust, legt VVD-raadslid Martijn Mengerink in Hoorn uit. ⇒ Link naar dit artikel.


Overige media

Duurzame energie maakt bedrijfsdaken kosteloos asbestvrij

Vandaag lanceert de coöperatie het nieuwe energieconcept Duurzame Zekerheid, waarmee Univé in samenwerking met diverse partners bedrijfsdaken asbestvrij maakt en voorziet van zonnepanelen. ⇒ Link naar dit artikel.

Windmolens moeten circulair worden om echt klimaatvriendelijk te zijn

Duurzame energie-opwekkers - windmolens en zonnepanelen - moeten niet gemaakt worden van wegwerpmaterialen. De makers moeten de turbines zo ontwerpen dat onderdelen ergens anders herbruikbaar zijn en niet in een verbrandingsoven komen. ⇒ Link naar dit artikel.

Zonnepaneel met recordvermogen wordt vanaf nu massaal geproduceerd

Het Chinese JA Solar start met de massaproductie van zonnepanelen met een vermogen van 545 wattpiek. Dit is een flinke stijging ten opzichte van de huidige standaard – panelen hebben nu doorgaans een standaard vermogen van 250 wattpiek. ⇒ Link naar dit artikel.

Waterstof uit zonne-energie komt steeds dichterbij

‘Kunstmatige bladeren’, die water en zonlicht omzetten in waterstof, zijn een stap dichterbij dankzij nieuw onderzoek van het Israel Institute of Technology. Onderzoekers vonden een manier om duurzame brandstof direct uit zonlicht te maken door een deel van het water te vervangen door een andere stof. ⇒ Link naar dit artikel.

Huis extra verduurzamen in coronacrisis? Nu even niet

Terwijl de eigen woning verbouwen dé trend van 2020 is, blijft het nemen van duurzame maatregelen achter. Dakkapellen en uitbouwen lopen hard, in extra isolatie wordt nauwelijks geld gestoken, blijkt uit een rondgang van Cobouw. “Particulieren hebben last van koudwatervrees.” ⇒ Link naar dit artike

Kleinschalige energieinitiatieven opengesteld

Vanaf maandag 17 augustus 2020 is de regeling kleinschalige energie-initiatieven Flevoland weer opengesteld. De subsidie is bedoeld om inwoners te helpen om initiatieven voor energiebesparing, -opwek, -opslag en – distributie te ontplooien. ⇒ Link naar dit artikel.

Nederland dreigt achterop te raken met groene waterstof

Nederland ziet zichzelf graag als de toekomstige “waterstofrotonde” van Noordwest-Europa. Maar ons land dreigt te worden ingehaald door landen als Duitsland, Frankrijk en Spanje, zeggen diverse betrokkenen. Die landen stellen meer geld beschikbaar voor hun waterstofambities dan Nederland. “Duitsland maakt echte keuzes. Wij willen het vooral goedkoop houden.” ⇒ Link naar dit artikel.





5 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven