Zoeken
  • Dr2 RES Academie

De RES in het nieuws: Nieuwsbrief 7

Vrijdag 19 december 2019

Weer op de hoogte van het laatste nieuws m.b.t. de energietransitie, een mooie afsluiting van 2019. De RES in het nieuws, met deze week: “Omgevingswet kans voor energietransitie”, “Windmolen maakt huis minder waard” en 'Traditionele aanbesteding zet rem op energietransitie'.


De Dr2 RES-Academie wenst iedereen alvast fijne feestdagen en een gelukkig 2020.


Dr2 RES academie nieuwsbrief

Iedere week plaatsen wij op de Dr2 RES Academie een overzicht van actuele ontwikkelingen voor de Regionale Energiestrategie, uit de krant, de regio en overige media. Deze week zijn we daarnaast van start gegaan met wekelijkse politieke monitoring uit Den Haag. Bijzonder nieuws in eigen regio? Deel het vooral met ons en stuur een mailtje naar jonah@dr2neweconomy.com! Altijd als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je in voor de nieuwsbrief onderaan de pagina.

 

RES: de opgave

In de RES werken overheden met maatschappelijke partners, netbeheerders (voor gas, elektriciteit en warmte), het bedrijfsleven en waar mogelijk bewoners regionaal gedragen keuzes uit. Dit doen zij voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (van fossiele naar duurzame bronnen) en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur.


Nieuws uit Den Haag

Omgevingswet kans voor energietransitie

Met de Omgevingswet kunnen gemeenten aan de slag om werk te maken van de energietransitie en een duurzamere samenleving. Er worden nieuw manieren aangereikt om met de fysieke ruimte om te gaan, de energietransitie te sturen en burgers de ruimte te geven om hiermee zelf aan de slag te gaan.


Door het samenvoegen van meer dan twintig wetten voor de fysieke leefomgeving tot één wet, wordt het recht inzichtelijker en kunnen gemeenten problemen integraal aanpakken. Ook voor de energietransitie biedt dit kansen. De energietransitie en (de inrichting van) de fysieke leefomgeving, liggen tenslotte in elkaars logische verlengde. In dit artikel maken we enkele kansen concreet die ontstaan door de Omgevingswet. ⇒ Link naar dit artikel.


Wiebes: we hebben warmte uit afval hard nodig

Minister Wiebes (Economische Zaken) wil niet onderzoeken of warmtenetten op restwarmte uit de afvalverbranding kunnen worden vervangen door een duurzamer alternatief. ‘We kunnen het ons,  gelet op de uitdaging waar we voor staan, niet veroorloven om sommige opties niet in te zetten,’ schrijft hij dinsdag aan de Tweede Kamer. ⇒ Link naar dit artikel.


In de kranten

Windmolen maakt huis minder waard - Volkskrant, 18 december

De waarde van huizen die binnen een straal van 2 kilometer van een windmolen staan, blijft achter bij vergelijkbare huizen. Huizen dalen in waarde als er windparken in de omgeving verschijnen, al is het minder dan veel huiseigenaren denken. Bij de hoogste windmolens loopt het verlies op tot 5 procent of meer. De kans op schadeclaims neemt hierdoor sterk toe. ⇒ Link naar dit artikel.


’Zonneparken missen stekker’, Telegraaf, 17 december

Telegraaf, 17 december 2019 - Energiebedrijven zijn het niet eens met een veto tegen de bouw van meer zonneparken in grote delen van het Nederlandse platteland. Volgens branchevoorzitter Medy van der Laan kost het de belastingbetaler onnodig veel geld als die parken op veel duurdere grond in de Randstad opduiken. ⇒ Link naar dit artikel


Kolencentrale dicht, doel niet bereikt - Volkskrant, 17 december

Volkskrant, 17 december 2019 – De Hemweg-kolencentrale gaat per 1 januari 2020 dicht, maar de bijbehorende uitstootrechten blijven in de markt. Dit leidt tot een waterbedeffect. ⇒ Link naar dit artikel.


Deze Rotterdamse wijk verduurzaamt, vóór en dóór bewoners NRC, 17 december 2019

In de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken moet de energietransitie ook werkgelegenheid opleveren. Maar de vraag is nog hoe? Het nieuwe WijkEnergieWerkt doet aan ‘huis-aan-huisverduurzaming’ – vóór en dóór bewoners. ⇒ Link naar dit artikel.


Nieuws uit de regio’s

Groot onderzoek naar de Zeeuwse energietransitie

University College Roosevelt (UCR) in Middelburg gaat onderzoek doen naar de regionale energietransitie. Het gaat daarbij om de vraag hoe Zeeuwse gemeenten, energiecoöperaties en boeren denken over de overstap naar hernieuwbare energie, en welke afwegingen ze daarbij maken. De UCR krijgt 400.000 euro om het onderzoek uit te voeren. ⇒ Link naar dit artikel.


Kansen voor duurzame energie in Heiloo

Stap voor stap gaat Nederland over op duurzame energiebronnen voor elektriciteit en warmte. Ook de gemeente Heiloo komt met een plan waar en hoeveel energie grootschalig opgewekt kan worden en welk energienetwerk daar voor nodig is. Dat komt er, in overleg met overheden, professionals én de inwoners en ondernemers. Dat is de opdracht die de gemeenteraad aan hun college van burgemeester & wethouders heeft meegegeven. ⇒ Link naar dit artikel.


Overige media

COO Engie: 'Traditionele aanbesteding zet rem op energietransitie'

De energietransitie moet sneller om de opwarming van de aarde te beperken. Technische dienstverleners kunnen de projecten echter nauwelijks aan vanwege tijdrovende aanbestedingen en een tekort aan technisch personeel. Volgens Hans Boot, COO van Engie Nederland, is co-creatie de sleutel tot versnelling. ⇒ Link naar dit artikel.


5 diersoorten in de energietransitie en hun gewoontes

Als een ware Toon Tellegen duikt energie-expert Sven Ringelberg in het ecosysteem van de energietransitie. Welke fauna vinden we in dit complexe rijk, hoe werken al die verschillende dieren samen en bovenal: wat kunnen ze van elkaar leren? ⇒ Link naar dit artikel.


Zandloper

Ik draai de zandloper nog eens om. Korrels zakken door de nauwe hals naar de ruimte aan de andere kant van het tijdglas. Het is altijd wringen, de overgang naar een nieuwe fase. Als straks de dagen weer lang zijn, gaan we voor het eerst het net ophalen. De dertig RES-regio’s leveren dan de concept Regionale Energie Strategie (RES) op. Het naderen van de inleverdatum – 1 juni – geeft nerveuze energie. Dat is te verwachten, maar zoals de dichter Lucebert al zei: van te veel spektakel wankel je allicht. Het naderen van de datum roept in het land een deadline reflex op alsof de RES deze zomer helemaal perfect moet zijn. Terwijl dat zeker niet zo is. Op tafel ligt de uitdaging van een nieuw energiestelsel. Het gesprek moet gaan over de ambitie, niet louter over het zetten van vinkjes voor een set afwegingscriteria. ⇒ Link naar het artikel.


Iris Grobben & Jonah Link

Dr2 New Economy / Dr2 RES-Academie


45 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven