Zoeken
  • Dr2 RES Academie

De RES in het nieuws: Nieuwsbrief 6.

De RES in het nieuws: Nieuwsbrief 6. vrijdag 13 december 2019 De RES in het nieuws, met deze week: ‘loslopende burger heeft geen enkele invloed op de RES’ volgens Klimaatverbond Nederland, ‘Schone en betrouwbare energie voor Europa’ in de European GreenDeal van de klimaat paus en ‘Shell maakt de wijk aardgasvrij’. Ga helemaal up-to-date je weekend in met de 5e RES nieuwsbrief van week 50. 


Dr2 RES academie nieuwsbrief

Iedere week plaatsen wij op de Dr2 RES Academie een overzicht van actuele ontwikkelingen voor de Regionale Energiestrategie, uit de krant, de regio en overige media. Deze week zijn we daarnaast van start gegaan met wekelijkse politieke monitoring uit Den Haag. Bijzonder nieuws in eigen regio? Deel het vooral met ons en stuur een mailtje naar jonah@dr2neweconomy.com! Altijd als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je in voor de nieuwsbrief onderaan de pagina. 


RES: de opgave

In de RES werken overheden met maatschappelijke partners, netbeheerders (voor gas, elektriciteit en warmte), het bedrijfsleven en waar mogelijk bewoners regionaal gedragen keuzes uit. Dit doen zij voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (van fossiele naar duurzame bronnen) en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur. Deze week in het nieuws: het hart van Terheijden krijgt een warmtenet, investeren in tijd voor regionale energieplannen levert straks winst op en een wijziging in de woningwet waardoor woningcorporaties gehele daken mogen benutten met zonnepanelen.


Nieuws uit Den Haag

Korten op de bijstand vanwege zonnepanelen

Gijs van Dijk (PvdA) en William Moorlag (PvdA) hebben schriftelijke vragen gesteld aan minister Wiebes (EZK), en staatssecretaris van Ark (SZW). De Kamerleden maken zich zorgen over de mogelijkheid dat opbrengsten van zonnepanelen volgens de Participatieweg zijn van het middelenbegrip (artikel 31). Een bijstandsgerechtigde die zonnepanelen op zijn dak laat plaatsen en daarvoor een vergoeding van de energiemaatschappij ontvangt, kan daardoor gekort worden op zijn uitkering. Beide Kamerleden vinden deze situatie hoogst onwenselijk en vragen de bewindspersonen om opbrengsten vanuit zelf opgebracht, duurzame energiebronnen toe te staan naast de bijstandsuitkering. 


Beantwoording vragen commissie over kabinetsreactie op de Klimaat- en Energieverkenning 2019 en aanvullende notities

Op 12 november 2019 hebben de vaste leden van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat 120 vragen gesteld aan het kabinet over de Klimaat- en Energieverkenning 2019. De vragen zijn anoniem gesteld, het is dus niet bekend welke fractie de vragen heeft ingezonden. De antwoorden, veertig pagina’s lang, zijn op 12 december 2019 naar de Tweede Kamer gestuurd.

 

AO Energiebesparing/energieprestatie gebouwen

Tijdens het AO, dat plaatsvond op 12 december, is gesproken over de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG), de proeftuin aardgasvrije wijken, en het nieuwe energielabel. Daarnaast heeft de minister een uitgebreide brief toegezegd over verschillende onderwerpen omtrent energiebesparing/energieprestatie die voor het Kerstreces naar de Kamer komt. Opvallend was dat de VVD voor zowel de MPG als de nieuwe systematiek voor het energielabel uitstel vroeg van de nieuwe wetgeving. Minister Knops zag geen reden om aan deze vraag om uitstel gehoor te geven, maar hoogstwaarschijnlijk dient de VVD hier bij het aangevraagde VAO (dat begin januari zal plaatsvinden) een motie over in. 


Nieuws uit Europa

Met de Europese Green Deal presenteert de Europese Commissie een nieuwe groeistrategie welke als doel heeft de EU te Europese Unie (EU) te transformeren tot het eerste klimaatneutrale continent tegen 2050, waarbij er geen netto uitstoot van broeikasgassen is. In de strategie staan een efficiënt gebruik van grondstoffen, een moderne en concurrerende economie en loskoppeling van economische groei en het gebruik van hulpbronnen centraal. Bovendien beoogt de Europese Green Deal de natuurlijke bronnen van de EU te onderhouden en te verbeteren. Ten laatste heeft de strategie ook als doel de gezondheid en het welzijn van de burgers in de EU te beschermen tegen milieurisico’s en -effecten.
In de kranten


Met één pennenstreek vergroent het kabinet de nieuwbouw, FD - 11 december 2019

Kabinet maakt elektriciteitssysteem op papier in één klap 76% efficiënter. De regering neemt daarmee een voorschot op toekomst met meer energie uit zon en wind. Maar dat leidt nu tot problemen, omdat huizenkopers worden misleid en de prikkel wordt verminderd om zelf duurzame energie op te wekken. Link naar het artikel.


Waterstof helpt pas in 2050, Trouw - 11 december 2019

Terwijl in Madrid moeizame technische onderhandelingen worden gevoerd, wordt op de VN-klimaattop ook gedroomd van een groene toekomst. Met een glansrol voor waterstof. Link naar het artikel.


Ingrijpen klimaatplan EU, Nederlands Dagblad, 10 december 2019

Brussel gaat 100 miljard euro investeren om van Europa het eerste klimaatneutrale continent te maken. Er moeten onder meer twee miljard bomen worden gepland en een miljoen laadpalen voor elektrische auto’s worden neergezet. Link naar het artikel.


De wijk wordt aardgasvrij met Shell - NRC, 10 december 2019

In de Groningse wijk Paddepoel werkt Shell mee aan een warmtenet. Het onderzoek begon in een onopvallend Haags rijtjeshuis. Link naar het artikel.


Klimaatmodellen blijken al vijftig jaar te kloppen - Volkskrant, 9 december 2019

De opwarming van de aarde heeft tot dusver precies uitgepakt zoals de eerste IPCC-modellen in de jaren tachtig en negentig al voorzagen. Dit blijkt uit een nieuwe analyse in vakblad Geophysical Research Letters. Link naar het artikel.


Hoe groot kunnen windturbines worden? - Financieel Dagblad, 7 december 2019

Energiebedrijf Vattenfall gaat voor de kust tussen Den Haag en Zandvoort joekels van windturbines plaatsen, met een vermogen van 11 megawatt. Wat hebben we hieraan, en waar ligt de grens? Link naar het artikel.


Overtocht op energie van windmolens - Nederlands Dagblad, 7 december 2019

Een veerboot zonder stampende motor. Frisse zeelucht in plaats van dieseldampen. En een overtocht die vijftien minuten sneller gaat. Bewoners van het Deense eiland Ærø zullen vast blij zijn dat ze de oude veerpont hebben ingewisseld voor een volledig elektrisch exemplaar. Link naar het artikel.


Nieuws uit de regio’s

Te weinig aandacht voor lokale overheid in klimaatplan - VNG Magazine, 6 december 2019

Er moet meer aandacht worden besteed aan de decentrale uitvoering van het klimaatakkoord. De concludeert Raad van State. Het klimaatplan van het kabinet is volgens de kabinetsadviseur ‘stevig, maar vertoont nog te weinig cohesie’. Hierdoor komen de klimaatdoelen in gevaar.


Overige media

De RES’en: tochtgat in het het huis van Thorbecke - Klimaatverbond, 10 december 2019

Dertig regio’s in Nederland maken in een moordend tempo ‘strategische keuzes’ voor de klimaatdoelen in 2030: de Regionale EnergieStrategieën (RES). De keuzes voor energiebesparing en energieopwekking monden uit in dertig “aanbiedingen” aan het Rijk met gevolgen voor iedereen. Maar wie maakt die keuzes grosso modo? Link naar het artikel.


Iris Grobben & Jonah Link

Dr2 New Economy/Dr2 RES Academie

31 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven