Zoeken
  • Dr2 RES Academie

De RES in het nieuws: Nieuwsbrief 5

De RES in het nieuws: Nieuwsbrief 5. vrijdag 6 december 2019 Iedere week plaatsen wij op de Dr2 RES Academie een overzicht van actuele ontwikkelingen voor de Regionale Energiestrategie, uit de krant, de regio en overige media. Deze week zijn we daarnaast van start gegaan met wekelijkse politieke monitoring uit Den Haag.


In de RES werken overheden met maatschappelijke partners, netbeheerders (voor gas, elektriciteit en warmte), het bedrijfsleven en waar mogelijk bewoners regionaal gedragen keuzes uit. Dit doen zij voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (van fossiele naar duurzame bronnen) en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur.


Deze week in het nieuws: het hart van Terheijden krijgt een warmtenet, investeren in tijd voor regionale energieplannen levert straks winst op en een wijziging in de woningwet waardoor woningcorporaties gehele daken mogen benutten met zonnepanelen.


Bijzonder nieuws in eigen regio? Deel het vooral met ons en stuur een mailtje naar jonah@dr2neweconomy.com! Altijd als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je in voor de nieuwsbrief onderaan de pagina. 


Nieuws uit (politiek) Den Haag

13 moties over de ruimtelijke leidraad van de RES’en

Op 4 december zijn er in de Tweede Kamer 13 moties ingediend over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Zoals minister Ollongren in haar brief op 3 oktober dit jaar beschreef moet de NOVI een leidraad vormen voor ruimtelijke beslissingen die medeoverheden in de RES maken. In een van de moties wordt de regering verzocht om in de definitieve NOVI meer regie te nemen op nationale belangen en scherpere keuzes te maken. Stemmingen zijn op 10 december.


In de kranten

Europese steun voornieuwe Nederlandse batterij - Trouw, zaterdag 30 november

LeydenJar, een Nederlandse startup belooft auto- en vliegtuigbatterijen 50 procent extra energie te geven. En dus ook de helft meer kilometers. Mede dankzij Brusselse steun kunnen ze volgend jaar een proeffabriek openen. => Lees het artikel hier.


Bomen stoken in centrales? Waanzin - NRC, maandag 2 december

Klimaatbeleid Het is onzinnig om kolenstook te vervangen door hout. Het kost levend bos en levert juist méér CO2 op, schrijft Martijn Katan. Maandag behandelt de Eerste Kamer de Kolenwet, die bepaalt dat elektriciteitscentrales binnen vijf tot tien jaar geen kolen meer mogen stoken, vanwege de CO2. Energiebedrijf RWE gaat voor zijn centrales daarom over op biomassa. => Lees het artikel hier.


De isolatie in Terheijden komt later wel - NRC, dinsdag 3 december

Het hart van Terheijden krijgt een warmtenet, terwijl lang niet alle huizen zijn geïsoleerd. Is dat verstandig? De komende jaren worden in dit dorpshart vijfhonderd huizen aangesloten op een nieuw, duurzaam warmtenet dat door het Noord-Brabantse dorp zelf wordt beheerd. Terheijden heeft er 3,4 miljoen euro subsidie voor gekregen van het rijk. => Lees het artikel hier.


Investeren in tijd voor regionale energieplannen levert straks winst op - Trouw, woensdag 4 december

Haastig invoeren van regionale energieplannen kweekt eerder verzet bij de bewoners. Beter is het vanaf het begin de bewoners erbij te betrekken, adviseren Marten van der Gaag, strategisch adviseur Lerend Platform Energie en Omgeving LEO en Marc Rijnveld, directeur van Public Mediation. => Lees het artikel hier.


Klimaat: Nederland kan een sleutelrol spelen - NRC, donderdag 5 december 

Nederland is in een ideale positie om van Europa een invloedrijker en eensgezind speler op klimaatgebied te maken, denkt Bas Eickhout. Nederland heeft de kans om een rol van betekenis te spelen. Dan moet het op gebied van de Europese begroting en handelsbeleid echter strategisch opereren. => Lees het artikel hier.


Nieuws uit de regio’s


Samen investeren in lokale energie - Nieuwsblad de Kaap, woensdag 4 december

Hoe zorgen we ervoor dat de provincie Utrecht in 2040 energieneutraal is? Dat kan alleen als iedereen meedoet: provincie, gemeenten, bedrijven en inwoners. In gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn inwoners al enkele jaren actief in energiecoöperatie Hé, Heuvelrug Energie. Bestuurslid Pieter Ruigewaard vertelt hoe de vrijwilligers van Hé inwoners helpen energie op te wekken en te besparen, mede dankzij een bijdrage van de provincie Utrecht. => Lees het artikel hier.


Website voor regionale energietransitie - Barneveldsekrant, woensdag 4 december

Regio Foodvalley, waar Barneveld bij hoort, wil in 2050 energieneutraal zijn. Daarom werken de acht gemeenten, twee provincies en twee waterschappen samen aan een Regionale Energiestrategie: de RES Foodvalley. Om iedereen op de hoogte houden over bijvoorbeeld het moment waarop je over de RES mee kunt praten, is er nu een website in het leven geroepen. => Lees het artikel hier.


Wijziging Woningwet: woningcorporaties mogen gehele daken benutten voor zonnepanelen - Solarmagazine, woensdag 4 december.

Door de voorgestelde wijziging van de Woningwet kunnen woningcorporaties in de toekomst gehele daken van appartementencomplexen benutten voor zonnepanelen. Dat blijkt uit de bijbehorende internetconsultatie. De Woningwet wordt gewijzigd naar aanleiding van de evaluatie die in 2019 op de herziene Woningwet is uitgevoerd.  => Lees het artikel hier.


Draagvlak bij RES onder druk - Binnenlands bestuur, vrijdag 6 december. 

Dertig regio’s moeten over een half jaar hun eerste visie op alternatieve energieopwekking vastleggen in een Regionale Energiestrategie (RES). Veel gemeenten zoeken nog naar hun rol. ‘De ene regio is al bijna klaar, maar in de andere moeten ze eigenlijk nog beginnen. => Lees het artikel hier.


Provincie Zuid-Holland blokkeert zonnepark in Noordwijkerhout - Leidsch dagblad, donderdag 5 december

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland hebben een streep gezet door de vergunning voor het zonnepark Leeuwenhorsterhoek in Noordwijkerhout. De gemeente Noordwijk overweegt in beroep te gaan bij de Raad van State. => Lees het artikel hier


Beleggen in Helderse zonne-energie: Nieuwediepers kunnen helpen zonnepark Jutterzon van de grond te tillen - Noordhollands Dagblad, zondag 1 december

ShareNRG is begonnen met het verkopen van ’zonnedelen’ (obligatieleningen) in het nieuw aan te leggen zonnepark Jutterszon. Jutterszon moet komen te liggen op het braakliggende terrein tussen asielzoekerscentrum Doggershoek, Nieuw Den Helder Zuidoost, de Doggersvaart en technisch opleidingencentrum Tetrix. => Lees het artikel hier.


Overige media

Podcast: Simon Rozendaal over energiedichtheid en de ‘volslagen irrationaliteit’ in het energiedebat - Studio Energie

Energiedichtheid bepaalt de aantrekkelijkheid van een energiebron. Zon, wind en biomassa scoren wat dat betreft heel slecht, aldus Simon Rozendaal. De chemicus, wetenschapsjournalist, schrijver én zelfverklaard vooruitgangsoptimist maakt zich dan ook zorgen over de ’volslagen irrationaliteit’ in het energie- en klimaatdebat. Over dat debat en nog veel meer praat ik uitgebreid met Rozendaal. => Luister de podcast hier.


Iris Grobben & Jonah Link

Dr2 New Economy/Dr2 RES Academie
32 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven