Zoeken
  • Dr2 RES Academie

De RES in het nieuws: Nieuwsbrief 30. vrijdag 12 mei 2020

De RES in het nieuws met deze week: ’Biomassa-akkoord staat op springen’, ’Huiseigenaar wil even niet investeren in duurzaamheid’ & ‘Zorgen over grootschalige energieopwekking’. Lees dit en meer in de RES nieuwsbrief van deze week!


Dr2 RES academie nieuwsbrief Iedere week plaatsen wij vanuit Dr2 RES Academie een overzicht van actuele ontwikkelingen voor de Regionale Energiestrategie, uit Den Haag, de krant, de regio en overige media. Bijzonder nieuws in eigen regio? Deel het vooral met ons en stuur een mailtje naar jonah@dr2neweconomy.com! Altijd als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je in voor de nieuwsbrief onderaan de pagina.


RES: de opgave

In de RES werken overheden met maatschappelijke partners, netbeheerders (voor gas, elektriciteit en warmte), het bedrijfsleven en waar mogelijk bewoners regionaal gedragen keuzes uit. Dit doen zij voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (van fossiele naar duurzame bronnen) en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur.


Nieuws uit Den Haag

Notaoverleg Klimaat & Energie | 10 juni 2020

Vlak voor het debat zette Kamerlid Sienot (D66) het debat op scherp door te stellen dat de eisen aan biomassacentrales enorm hoog moesten worden. D66 wil daarmee ongebreidelde groei voorkomen. Kamerlid Van der Lee (GL) gaat nog een stap verder: hij wil dat er helemaal geen beschikkingen worden afgegeven aan biomassacentrales. => Link naar dit kamerstuk. Zowel Kamerlid Sienot (D66) als Van der Lee (GL) hebben een motie ingediend op dit gebied: Sienot (samen met Dik-Faber (CU)) verzoekt de regering om per direct houtachtige biomassa voor nieuwe biomassacentrales voor het opwekken van stroom af te bouwen, Van der Lee verzoekt de regering helemaal geen nieuwe beschikkingen voor biomassacentrales meer af te geven. ⇒ Link naar de motie.


In de kranten

Het vergroenen van deze Rotterdamse wijk is een gevecht om de ondergrond | NRC, 8 juni

Bospolder-Tussendijken In het Rotterdamse Bospolder-Tussendijken zitten twee duurzame ambities elkaar letterlijk in de weg: de aanleg van een warmtenet en het streven naar meer bomen in een gebied dat al vol ligt met leidingen. ⇒ Link naar dit artikel.


D66 en ChristenUnie: Zet de subsidie op de stook van biomassa stop | Trouw, 10 juni

Stop met het subsidiëren van nieuwe biomassacentrales, bepleiten D66 en ChristenUnie. Centrales zouden op termijn alleen nog houtafval mogen stoken uit de eigen regio, binnen een straal van 100 kilometer. Nu halen energiecentrales de meeste biomassa nog uit Europa en Noord-Amerika. ⇒ Link naar dit artikel.


’Biomassa-akkoord staat op springen’ | Telegraaf, 10 juni

Het convenant over houtige biomassa als bijstook in kolencentrales hangt aan een zijden draad. Volgende week behandelt een geschillencommissie de klacht van Greenpeace dat energiebedrijven nog steeds niet in staat zouden zijn de door hen gebruikte biomassa als duurzaam te waarborgen. ⇒ Link naar dit artikel.


’Huiseigenaar wil even niet investeren in duurzaamheid’ | Telegraaf, 9 juni

at er door de coronacrisis meer onzekerheid is over werk en inkomen, zorgt er voor dat huiseigenaren minder snel investeren in energiebesparende maatregelen in hun huis.

In economisch onzekere tijden willen huiseigenaren minder snel investeren in energiebesparing. ⇒ Link naar dit artikel.


GroenLinks zegt nee tegen ’GL-motie’ over biomassa | Telegraaf, 12 juni

Nota bene de Amsterdamse fractie van GroenLinks heeft zich tegenstander verklaard tegen een GroenLinks-motie die komend weekeinde tijdens het partijcongres wordt behandeld. ⇒ Link naar dit artikel.


Klimaatdoelen enkel behaald door truc | Telegraaf, 11 juni

Ik begin met een lang citaat. Het is, zeg ik er alvast bij, de grootste krankzinnigheid die ooit in ons parlement gedebiteerd is. ⇒ Link naar dit artikel.


Nieuws uit de regio

Assen moet kenniscentrum energietransitie worden

ASSEN - Assen moet een kenniscentrum worden voor de energietransitie. Volgens wethouder Mirjam Pauwels (VVD) liggen daar grote kansen. ⇒ Link naar dit artikel.


Interview Harry Nederpelt over de energietransitie in Medemblik naar aardgasvrij wonen.

MEDEMBLIK – Medemblik is begonnen met de overstap naar aardgasvrij wonen. In 2050 verwarmen en koken alle huishoudens in de gemeente enkel nog op een duurzame manier. Het is belangrijk de overstap zo zorgvuldig en betaalbaar mogelijk te maken. ⇒ Link naar dit artikel.


Regio Arnhem Nijmegen voldoet ruimschoots aan energietransitie

NIJMEGEN - De Regio Arnhem Nijmegen biedt aan om 1,68 Terra Watt uur (TWh) aan duurzame energie op te wekken als bijdrage aan de energietransitie. Daarmee voldoet deze regio ruimschoots aan de opgave voor de energietransitie, waarbij vanuit het rijk gevraagd wordt om tussen 0,6 en 1,5 TWh op te wekken. Dat blijkt uit het concept bod voor de Regionale Energiestrategie (RES) die de regio dit najaar aanbiedt aan het rijk. ⇒ Link naar dit artikel.


Regionale plannen voor duurzame energie in de maak

NIJMEGEN - In de Regio Arnhem Nijmegen wordt samen met 15 gemeenten, de provincie en 3 waterschappen aan regionale plannen gewerkt voor het opwekken van duurzame energie. Het voorlopige plan bevat voor Lingewaard geen nieuwe gebieden voor het opwekken van duurzame elektriciteit. De bestaande plannen voor Lingewaard leveren de komende jaren naar verwachting al voldoende duurzame energie op. ⇒ Link naar dit artikel.


Regionale Energiestrategie Eindhoven: 2 terawattuur grootschalige wind- en zonprojecten in 2030

1,3 terawattuur aan nieuwe initiatieven en 0,7 terawattuur aan bestaande en geplande projecten. Dat is de hoeveelheid duurzame elektriciteit die de regio Eindhoven wil opwekken in 2030. ⇒ Link naar dit artikel.


Regio: ,,0,5 terawatt duurzame energie in 2030’’

LEUSDEN De regio Amersfoort, waaronder Leusden, heeft een plan gemaakt dat op termijn 0,5 terawatt aan duurzaam opgewekte energie moet opleveren. ⇒ Link naar dit artikel.


Zuid-Holland stelt €4 miljoen beschikbaar voor zonnepanelen op grote daken

ZUID-HOLLAND - Zuid-Holland heeft veel grote daken die gebruikt kunnen worden voor zonnepanelen. Om die ruimte maximaal te benutten stelt de provincie €4 miljoen beschikbaar tot eind 2023. ⇒ Link naar dit artikel.


Overige media

Regionale Energiestrategie Midden-Holland: 3 denkrichtingen voor 0,435 terawattuur zon en wind in 2030

0,435 terawattuur elektriciteit uit wind- en zonne-energie. Dat is het bod dat de regio Midden-Holland voor het jaar 2030 in zijn concept Regionale Energiestrategie (concept-RES) doet. ⇒ Link naar dit artikel.

Zorgen over grootschalige energieopwekking

De Metropoolregio, waar ook de Peelgemeenten onder vallen, presenteerde onlangs haar concept Regionale Energiestrategie. Een combinatie van enerzijds besparen en anderzijds opwekken moet bijdragen aan de doelstellingen uit het landelijk Klimaatakkoord. ⇒ Link naar dit artikel.


Het omgevingsplan borgt en helpt de energietransitie

In dit artikel komt de rol van het omgevingsplan aan bod, één van de instrumenten van de Omgevingswet. Dit instrument borgt en helpt de energietransitie. Het omgevingsplan kan dit niet alleen. Er is altijd samenhang met de andere instrumenten.⇒ Link naar dit artikel.2 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven