Zoeken
  • Dr2 RES Academie

De RES in het nieuws: Nieuwsbrief 28. vrijdag 29 mei 2020

De RES in het nieuws met deze week: "De definitieve oplevering van de RES 1.0 staat nu gepland voor 1 juli 2021", "Industrie gaat weinig betalen voor CO2-heffing" & "Meer duurzame energie verbruikt in Nederland, doelstelling nog niet in zicht". Lees dit en meer in de RES nieuwsbrief van deze week!


Dr2 RES academie nieuwsbrief Iedere week plaatsen wij vanuit Dr2 RES Academie een overzicht van actuele ontwikkelingen voor de Regionale Energiestrategie, uit Den Haag, de krant, de regio en overige media. Bijzonder nieuws in eigen regio? Deel het vooral met ons en stuur een mailtje naar jonah@dr2neweconomy.com! Altijd als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je in voor de nieuwsbrief onderaan de pagina.


RES: de opgave

In de RES werken overheden met maatschappelijke partners, netbeheerders (voor gas, elektriciteit en warmte), het bedrijfsleven en waar mogelijk bewoners regionaal gedragen keuzes uit. Dit doen zij voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (van fossiele naar duurzame bronnen) en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur.


Nieuws uit Den Haag

Kamerbrief over voortgang geothermie | 28 mei 2020

Minister Wiebes (EZK) laat weten dat er de afgelopen tijd belangrijke stappen zijn gezet waar het gaat om de verdere ontwikkeling en groei van de geothermiesector. Volgens minister Wiebes ligt Nederland goed op schema met de versterking van geothermie in Nederland. De beoogde wijziging van de Mijnbouwwet verwacht hij spoedig aan te kunnen bieden aan de Tweede Kamer. Met deze wetswijziging introduceert hij een eigenstandige methode van regulering en vergunningensystematiek voor geothermie. ⇒ Link naar dit artikel.


Kamerbrief over financiële impact corona-maatregelen op medeoverheden | 28 mei 2020

Minister Wiebes meldt aan de Kamer dat de corona-uitbraak impact heeft op de Nederlandse investeringen, de productie, werkgelegenheid en het sociaal beleid. Allereerst moeten de investeringen in de (sociale) woningbouw, maar ook voor het stikstofbeleid en de energietransitie zoveel mogelijk doorgaan. Daarnaast is gezamenlijk door Rijk en medeoverheden besloten om de oplevering van de concept- en definitieve Regionale Energiestrategieën (RES) te verruimen ten behoeve van het opzetten van gedegen participatietrajecten binnen de coronamaatregelen. De definitieve oplevering van de RES 1.0 staat nu gepland voor 1 juli 2021. ⇒ Link naar dit artikel.


In de kranten

Klimaatplan doorklieft natuurambitie | Telegraaf, zaterdag 23 mei

De uitvoering van het klimaatakkoord dreigt in het Groene Hart frontaal te botsen met Europese natuurambities. Jarenlang is aan boeren, burgers en bedrijven verteld dat ze moeten inschikken omwille van trilveen en purperreigers. Maar nu staan er ineens windmolens en zonnepanelen ingetekend in en nabij de Nieuwkoopse Plassen. ⇒ Link naar dit artikel.


Zachte landing voor CO2-heffing | NRC, maandag 25 mei

Een nationale CO2-heffing voor de industrie moet vanaf 2021 een feit zijn. Maar de eerste jaren levert die nog bijna niets op.⇒ Link naar dit artikel.


SCP: tweedeling dreigt bij aardgasvrij wonen | NRC, dinsdag 26 mei

In Nederland is veel steun voor duurzaamheid, maar twijfel over aardgasvrij wonen. Overheid, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau, richt je informatie op de twijfelaars. ⇒ Link naar dit artikel.


Industrie gaat weinig betalen voor CO2-heffing | Trouw, dinsdag 26 mei

De veelbesproken CO2-heffing gaat in 2021 in. Of het klimaat er wat aan heeft, is nog maar de vraag. ⇒ Link naar dit artikel.


Oogst eerste groene staatsobligatie: 6 miljard aan duurzame investeringen | NRC, donderdag 28 mei

De opbrengst van de eerste groene staatsobligatie heeft miljardeninvesteringen mogelijk gemaakt in het spoor, duurzame energie en waterbeheer. ⇒ Link naar dit artikel.


Nieuwe berekening: Klimaatmaatregelen gaan jaarlijks een miljard meer kosten

Nederland is tot 2050 jaarlijks niet 2 maar 3 miljard euro kwijt aan klimaatmaatregelen, aldus een nieuwe PBL-studie. Die extra kosten komen door oudere afspraken, van vóór het Klimaatakkoord.⇒ Link naar dit artikel.


Miljoenen slimme meters ongeschikt voor energietransitie | FD, vrijdag 29 mei

De overgang naar duurzame energie vraagt om 'slimme meters' die permanent data versturen.Dat geeft consumenten inzicht in stroomprijzen, en netbeheerders in de belasting van het stroomnet.Ruim 4 miljoen slimme meters van de netbeheerders Liander en Stedin kunnen dit niet aan. ⇒ Link naar dit artikel.


Meer duurzame energie verbruikt in Nederland, doelstelling nog niet in zicht | NRC, vrijdag 29 mei 8,6 procent van de energie in Nederland werd vorig jaar duurzaam opgewekt. Volgens EU-regels moet dit aandeel dit jaar op 14 procent liggen. ⇒ Link naar dit artikel.


Nieuws uit de regio

‘Breedste schouders en grootste vervuilers’ gaan meest betalen aan energietransitie

MEPPEL - Bij de uitwerking van de Regionale Energie Strategie gaat gekeken worden hoe er een eerlijke verdeling van de kosten komt. Dat is gisteravond besloten tijdens de gemeenteraad, na een oproep van de SP. ⇒ Link naar dit artikel.


Opwekken duurzame energie vooral langs A28

NIJKEKR - Er moeten locaties gebruikt worden om energie op te wekken: langs A28 (aan de noordkant bij de Smidspol, aan de zuidkant, zeg maar bij de Flier), dan de P&R terreinen bij de stations in Nijkerk en Hoevelaken en bij het voormalig zwembadterrein bij Luxool. ⇒ Link naar dit artikel.

Visie ‘Ruimte voor energie’ vastgesteld door raden Delfzijl, Appingedam en Loppersum

LOPPERSUM – De gemeenteraden van Delfzijl, Appingedam en Loppersum hebben de visie ‘Ruimte voor energie – een visie op de ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energie’ vastgesteld. De visie biedt een ruimtelijk kader waaraan initiatieven op het gebied van hernieuwbare energie getoetst gaan worden. De visie geeft antwoord op de vraag op welke plekken zonne- en windenergie toegestaan worden en welke regels daarbij gelden. ⇒ Link naar dit artikel.


Energietransitie vraagt politiek leiderschap

FRIESLAND - Wie afgaat op het hoge percentage respondenten dat het belang van overstap naar duurzame energie ziet (78 procent), verwacht dat het uitvoeren van de Regionale Energie Strategie (RES) in Fryslân een eitje is. Maar wie iets verder kijkt in de cijfers van het FSP-rapport Energie in draagvlak, ontdekt al gauw de nodige hobbels. ⇒ Link naar dit artikel.


S'land: burgers rap meenemen in energietransitie

DRACHTEN - Smallingerland moet zo snel mogelijk de burgers meenemen in de overstap van gas naar duurzame energievormen. De deelname van burgers in die discussie is van belang voor het welslagen van de overgang naar bijvoorbeeld zonnepanelen of aardwarmte. De gemeente heeft zichzelf een regierol aangemeten. Burgerparticipatie moet in een zo vroeg mogelijk stadium zo worden gerealiseerd. ⇒ Link naar dit artikel.


Prominente rol 'zonnezandbanken' in energiestrategie BOBELDIJK - Kor Buitendijk in Bobeldijk lichtte woensdag zijn alternatieve plan 'Duurzaam leefbaar' voor de stuurgroep de Regionale Energiestrategie (RES) nader toe. Hij mikt daarbij op zonnezandbanken voor de Wieringermeerdijk. ⇒ Link naar dit artikel.

Overige media

Ministerie hoort van monteurs hoe ondersteuning energietransitie beter kan

Omdat cv-monteurs minstens eens in de twee jaar bij de mensen thuis komen, hebben ze een goed beeld van hoe er achter veel voordeuren over energietransitie wordt gedacht. Daarom ging het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in gesprek met monteurs van Feenstra. ⇒ Link naar dit artikel.


Het sociaal domein en de energietransitie

Hoe zorg je er als gemeente voor dat mensen met een eigen woning en een smalle beurs met de energietransitie mee kunnen en willen doen? En wat vraagt dit van de samenwerking tussen het fysiek en het sociaal domein? Welke rol heeft het sociaal domein eigenlijk in de energietransitie? Over deze vragen gingen Lydia Sterrenberg en Simone ’t Hooft in gesprek met Arjan Vliegenthart, voormalig wethouder Sociale Zaken in Amsterdam en huidig directeur van het Nibud. ⇒ Link naar dit artikel.


Help de 420.000 niet-kunners van hun gas af

Volgens het Klimaatakkoord moeten alle woningen in 2050 aardgasvrij zijn. Gemeenten hebben daarbij een belangrijke rol middels de wijkgerichte aanpak. Om de transitie naar aardgasvrije woningen succesvol te laten verlopen, is het van groot belang dat álle huiseigenaren mee doen. ⇒ Link naar dit artikel.


Nederland na de energietransitie

Podcast - We staan voor een enorme uitdaging. Als we in 2050 klimaatneutraal willen zijn is er nog een lange weg met veel onzekerheden te gaan. Maar: we zijn op weg! Zoals de Deltawerken ons beschutten voor het water, gaan we ons land nu ingrijpend verbouwen voor een klimaatneutraal energiesysteem. ⇒ Link naar dit artikel.


Korter douchen, zonnepanelen op mijn dak en minder vlees eten?

Webinar metroolpoolregio Eindhoven- Voor een ‘fossielvrije wereld’ is er meer nodig. Gemeenten denken samen met ondermeer agrariërs, ondernemers , netbeheerder, maar zeker ook lokale energiecoöperaties en natuurorganisaties, na over hoe we samen energie duurzamer kunnen opwekken en meer energie kunnen besparen.⇒ Link naar dit artikel.6 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven