Zoeken
  • Dr2 RES Academie

De RES in het nieuws: Nieuwsbrief - 26 juni

De RES in het nieuws met deze week: "Om boete te voorkomen koopt Wiebes voor 200 miljoen aan duurzame energie in", "Windmolens in Druten nog steeds taboe, maar hoe lang nog?" & Collectieve warmtevoorziening: een internetconsultatie. Lees dit en meer in de RES nieuwsbrief van deze week!


Dr2 RES academie nieuwsbrief Iedere week plaatsen wij vanuit Dr2 RES Academie een overzicht van actuele ontwikkelingen voor de Regionale Energiestrategie, uit Den Haag, de krant, de regio en overige media. Bijzonder nieuws in eigen regio? Deel het vooral met ons en stuur een mailtje naar jonah@dr2neweconomy.com! Altijd als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je in voor de nieuwsbrief onderaan de pagina.


RES: de opgave

In de RES werken overheden met maatschappelijke partners, netbeheerders (voor gas, elektriciteit en warmte), het bedrijfsleven en waar mogelijk bewoners regionaal gedragen keuzes uit. Dit doen zij voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (van fossiele naar duurzame bronnen) en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur.


Collectieve warmtevoorziening: een internetconsultatie

Terugkerend thema in de energietransitie, met name op lokaal niveau, is een collectieve warmtevoorziening. Het kabinet is een internet consultatie gestart om in kaart te brengen waar de uitdagingen en kansen liggen. Mocht u daarbij ondersteuning kunnen gebruiken, aarzel dan niet contact met ons op te nemen en de gecombineerde ervaring aan te spreken van Droge & van Drimmelen en Dr2 NewEconomy op het snijvlak van energie en public affairs. Meer weten? Neem contact op met Marieke van de Werf, marieke@dr2neweconomy.com of 06-50419896


Nieuws uit Den Haag

Kamerbrief over samenhang en sturing Programma Energiehoofdstructuur en Regionale Energiestrategieën | 23 juni 2020

Naar aanleiding van vragen vanuit verschillende Kamerfracties tijdens het Notaoverleg Energie & Klimaat (d.d. 10 juni) over de samenhang en sturing van het Programma Energiehoofdstructuur (PEH), laat minister Wiebes (EZK) hiervoor intensief te overleggen met tal van partijen, zoals overheden, netbeheerders, markt en maatschappelijke organisaties. In de loop van 2021 wilt de minister mogelijke voorkeursstrategieën vaststellen. ⇒ Link naar dit artikel.


In de kranten

Vattenfall stelt besluit over bouw van biomassacentrale uit | NRC, 26 juni

Energiebedrijf Vattenfall (voorheen Nuon), wil eerst duidelijkheid vanuit politiek Den Haag wat het standpunt is over biomassa. Zolang die er niet is, neemt Vattenfall geen definitieve beslissing over de bouw van een biomassacentrale in Diemen. ⇒ Link naar dit artikel.


Waterstofdebat barst los in aanloop naar Brusselse plannen | FD, 24 juni

Waterstof speelt een belangrijke rol in de Europese klimaatplannen. Maar over welke kleur deze waterstof mag hebben en voor welke sectoren de energiedrager gereserveerd moet worden, woedt een stevig debat. ⇒ Link naar dit artikel.


‘Zonder Urgenda zouden kolencentrales niet zijn aangepakt’ | NRC, 23 juni

Precies vijf jaar geleden boekte Marjan Minnesma met Urgenda een baanbrekend juridisch succes tegen de staat. Tot een radicale omslag in het klimaatbeleid leidde het niet. „Als het klimaat voor je neus ligt, ben je gewoon te laat.” ⇒ Link naar dit artikel.


In ‘energievrijstaat’ Terheijden financieren inwoners hun warmtenet zelf | NRC, 22 juni

Het Brabantse Terheijden is bezig zijn eigen, groene energievoorziening op te zetten. Bewoners kunnen het project helpen financieren door obligaties te kopen. ⇒ Link naar dit artikel.


Om boete te voorkomen koopt Wiebes voor 200 miljoen aan duurzame energie in | De Volkskrant, 22 juni

Al jaren blijft Nederland achter bij de productie van duurzame energie. De Europese Commissie dreigde Nederland een forse boete op te leggen, maar minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft die dreiging nu afgekocht. Voor een koopje, vindt hijzelf: maximaal 200 miljoen euro, heeft hij gewoon de ontbrekende hoeveelheid duurzame energie ingekocht. ⇒ Link naar dit artikel.


Een ‘bijtende’ CO2-heffing zit er voorlopig niet in, dus wees creatief met CO2-beprijzing | Trouw, 24 juni

Een ‘bijtende’ CO2-heffing zit er voorlopig niet in, maar er zijn ook andere mogelijkheden, aldus Stephan Brandligt en Petra Lettink van Klimaatverbond Nederland. ⇒ Link naar dit artikel.


Nieuws uit de regio

Energietransitie Veldhoven: veel zon met een beetje wind

VELDHOVEN - Het is een realistisch vooruitzicht dat Veldhoven in 2050 ongeveer de helft van de benodigde elektriciteit zelf opwekt. Dat moet vooral gebeuren met zonnepanelen. Voor windmolens is weinig plek. ⇒ Link naar dit artikel.


Windmolens in Druten nog steeds taboe, maar hoe lang nog?

DRUTEN - Windmolens zijn in de gemeente Druten nog steeds taboe. In het regionale overleg over groene energie RES zijn op Drutens grondgebied wel twee locaties bij de Maas en Waalweg aangewezen waar windturbines zouden kunnen komen. Maar ze zijn niet meegeteld bij de gewenste opbrengst aan groene energie, schrijft het gemeentebestuur ter geruststelling. ⇒ Link naar dit artikel.


Raad Delfzijl is kritisch over conceptplan Regionale Energie Strategie

DELFTZIJL - Kanttekeningen bij de kanttekeningen: de gemeenteraad van Delfzijl boog zich donderdagavond over het conceptplan voor de Regionale Energie Strategie (RES). Conclusie? Het plan moet beter. ⇒ Link naar dit artikel.


Concept RES voor regio Alkmaar van 103 GWH naar 419 GWN

ALKMAAR - Energieregio Alkmaar heeft het concept Regionale Energie Strategie (RES) gepubliceerd met daarbij een kaart waar mogelijk windturbines of zonnepanelen kunnen staan ingetekend. Op de kaart staan ook reeds bestaande windturbines. Alle investeringen zouden de energieopbrengst uit wind en zon van 103 GWh moeten verhogen naar 419 GWh. ⇒ Link naar dit artikel.


Woudagemaal moet vanaf 2023 zonder fossiele brandstoffen op stoom worden gebracht

FRIESLAND - De omgeving van het Woudagemaal is weer bij de tijd. Nu staat het Werelderfgoed zelf voor een tweede energietransitie. ⇒ Link naar dit artikel.


Geen extra tijd nodig om tot Regionale Energie Strategie te komen

FLEVOLAND - De regio Flevoland heeft geen extra tijd nodig gehad om te komen tot de concept-versie van de Regionale Energie Strategie (RES). Vanwege de coronacrisis is de deadline voor het concept landelijk wel verplaatst van 1 juni naar 1 oktober. Maar Flevoland had die extra tijd niet nodig. ⇒ Link naar dit artikel.


Overige media

Opinie: Bij zonnepanelen draait het vooral om de portemonnee Op donderdag 18 juni vergaderde de Haarlemse gemeenteraad over de Regionale Energie Strategie (RES). Ter tafel lagen bijna 300 pagina’s (!) waarin de regio Noord Holland Zuid (NHZ) aangeeft hoe we zouden kúnnen zorgen voor een duurzame energievoorziening. Dus warmte en elektriciteit zonder CO2-uitstoot. ⇒ Link naar dit artikel.


‘Neem de mens als uitgangpunt in de energietransitie’ Is de energietransitie een technologische race naar de eindstreep, of bepalen gedrag en sociale innovatie of we de duurzaamheidsdeadlines gaan halen? De urgentie om stappen te zetten is hoe dan ook te proeven en daarom praten we bij met Yvonne Boerakker, Manager Transitie Gebouwde Omgeving bij Enpuls. We ontdekken hoe deze organisatie anno 2020 bijdraagt aan het versnellen van de energietransitie. ⇒ Link naar dit artikel.


Energietransitie wordt makkelijker dankzij nieuw rekenmodel uit Nederland

De energietransitie vraagt om flexibele infrastructuur, om het aanbod van zon en wind af te stemmen op de vraag. Maar om tot deze flexibele infrastructuur te komen, waar ook het omzetten van energie en het opslaan een belangrijke rol spelen, moet je de data data uit verschillende rekenmodellen goed kunnen vergelijken. Dat is nu nog erg lastig, maar een nieuw systeem moet uitkomst bieden. ⇒ Link naar dit artikel.


Wethouder Amsterdam over de energietransitie: ‘We hebben een hoop werk te doen’

PODCAST - Marieke van Doorninck is sinds twee jaar wethouder duurzaamheid en ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam. In deze positie maakt ze zich onder meer sterk voor de circulaire economie, verduurzaming en de energietransitie in de stad. In deze podcast praat ze met Paul van Liempt over aardgasvrije wijken, de rol van de overheid en Amsterdam als donut-stad. ⇒ Link naar dit artikel.


'Tunnelvisie aardgasvrij is een bedreiging voor de energietransitie'

'We moeten af van de eenzijdige focus op aardgasvrij. Tijd voor wat ledverlichting in de tunnel,' schrijft energie-expert Sven Ringelberg. Die tunnelvisie op aardgasvrij zie je volgens hem terug in het gehele proces en de focus in de energietransitie op de gebouwde omgeving. ⇒ Link naar dit artikel.
3 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven