Zoeken
  • Dr2 RES Academie

De RES in het nieuws: Nieuwsbrief 25. Vrijdag 8 mei 2020

De RES in het nieuws met deze week: "Biomassa of niet: voor beiden is iets te zeggen", Wie stapt er nog in subsidieloze windparken bij deze stroomprijs?" en "Plannen energieregio's: liever niet meer windturbines, maar zonne-energie". Lees dit en meer in de RES nieuwsbrief van deze week!


Dr2 RES academie nieuwsbrief Iedere week plaatsen wij vanuit Dr2 RES Academie een overzicht van actuele ontwikkelingen voor de Regionale Energiestrategie, uit Den Haag, de krant, de regio en overige media. Bijzonder nieuws in eigen regio? Deel het vooral met ons en stuur een mailtje naar Boi@dr2neweconomy.com! Altijd als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je in voor de nieuwsbrief onderaan de pagina.


RES: de opgave

In de RES werken overheden met maatschappelijke partners, netbeheerders (voor gas, elektriciteit en warmte), het bedrijfsleven en waar mogelijk bewoners regionaal gedragen keuzes uit. Dit doen zij voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (van fossiele naar duurzame bronnen) en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur.


Nieuws uit Den Haag

Beantwoording Kamervragen over 2e incidentele suppletoire EZK-begroting Noodpakket banen en economie

Minister Wiebes (EZK) laat weten dat het van groot belang is dat Nederland inzet op een duurzaam en toekomstbestendig verdienvermogen van de economie. Dit vraagt volgens hem om een herstelstrategie die zowel toeziet op economisch herstel als de energietransitie. Momenteel wordt ambtelijk verkend wat het effect is (van de gevolgen) van de COVID-19 uitbraak op het klimaat- en energiebeleid in Nederland. Het streven is om de Tweede Kamer hierover voor de zomer nader te informeren. ⇒ Link naar dit artikel.


Vragen PvdA over stroomlevering door zonnepanelen

Kamerlid Moorlag (PvdA) vraagt aan minister Wiebes (EZK) in hoeverre en op welke wijze (mogelijke) capaciteitsproblemen op het netwerk voor particulieren door de netwerkbedrijven in beeld worden gebracht en hoe en binnen welke termijn capaciteitsproblemen worden weggenomen en wat naar zijn oordeel een maximaal aanvaardbare termijn voor het oplossen van capaciteitsproblemen voor particulieren die elektriciteit aan het net willen leveren is. ⇒ Link naar dit artikel.


In de kranten

Shell wil waterstoffabriek bouwen op Maasvlakte die draait op windstroom van zee | De Volkskrant, vrijdag 8 mei

Shell wil in 2023 een grote waterstoffabriek bouwen op de Maasvlakte bij Rotterdam. Daar moet waterstof worden gemaakt met windstroom van de Noordzee als energiebron. De installatie moet een vermogen krijgen van 200 megawatt, een veelvoud van de grootste installaties op dit moment. ⇒ Link naar dit artikel.


Biomassa of niet: voor beiden is iets te zeggen | De Volkskrant, vrijdag 8 mei

Biomassa heeft een essentiële rol gekregen in het klimaatbeleid. Of gebruik ervan verstandig is, staat al jaren ter discussie. Wat zegt de wetenschap hierover? Iedereen heeft een punt, concludeert het PBL. ⇒ Link naar dit artikel.


Advies: Biomassa is onmisbaar | Trouw, vrijdag 8 mei

Helpt biomassa om de klimaatdoelen te halen? Nee, zeggen critici. Maar in een nieuw advies krijgt het kabinet gelijk: Nederland kan niet zonder. ⇒ Link naar dit artikel.


Holle crisisretoriek van Frans Timmermans voorspelt weinig goeds voor Europese Green Deal | FD, donderdag 7 mei

Het regent in het kielzog van ‘corona’ inmiddels pleidooien om de crisis toch vooral als kans te zien; een kans om de wereld beter te maken dan hij is. In die categorie valt ook de opinie die Frans Timmermans, binnen de Europese Commissie verantwoordelijk voor de Green Deal, vorige maand publiceerde in een aantal Europese kranten, waaronder NRC Handelsblad. ⇒ Link naar dit artikel.


Wie stapt er nog in subsidieloze windparken bij deze stroomprijs? | FD, dinsdag 5 mei

De stroomprijs is laag, door de coronacrisis maar ook door steeds meer nieuwe productie. Afgelopen week sloot de tender voor windpark Hollandse Kust Noord, de winnaar wordt deze zomer bekend. De eigenaar van het windpark zal genoegen moeten nemen met lagere rendementen. ⇒ Link naar dit artikel.


Nieuws uit de regio

Opinie: Hoogste tijd voor het Groninger energiegesprek

GRONINGEN - De Regionale Energiestrategie is geen Haags dictaat zoals twee Statenleden in deze krant stelden, maar een optelsom van eigen regionale plannen. Daar zou een open en constructief gesprek over moeten komen. ⇒ Link naar dit artikel.


Waadhoeke stemt in met energiestrategie

FRANEKER – De Concept RES (Regionale Energiestrategie) werd donderdagavond door de gemeenteraad met een aantal kritische noten omarmd. De leden van Gemeentebelangen stemden tegen. Zij waren van mening dat een goede onderbouwing ontbrak voor wat betreft de bouw van windmolens, zowel financieel als qua motivatie. ⇒ Link naar dit artikel.


Haarlemmermeer draagt met 15 windmolens flink bij aan Regionale Energiestrategie

HAARLEMMERMEER - Zonnepanelen rond de landingsbanen van Schiphol, en windmolens in het zuiden van Haarlemmermeer. Dat lijken de belangrijkste mogelijkheden voor Haarlemmermeer wat betreft het opwekken van duurzame energie. ⇒ Link naar dit artikel.


'Noord Koreaanse wetgeving bij Regionale Energiestrategie'

OEGSTGEEST - De VVD in Oegstgeest haalt in felle bewoording uit naar de concept Regionale Energiestrategie. Volgens de liberalen kunnen overheden straks particulieren en bedrijven dwingen tot het plaatsen van zonnepanelen op hun eigen huis of bedrijfspand. 'Verbijsterend', noemt fractievoorzitter Sven Spaargaren van de VVD Oegstgeest het. ⇒ Link naar dit artikel.


PvdA Aa en Hunze teleurgesteld over het niet betrekken burgers bij regionale energie strategie

AA en HUNZE - De PvdA-fractie in de gemeente Aa en Hunze is teleurgesteld over de gang van zaken rond het betrekken van burgers bij de zogeheten Regionale Energie Strategie (RES). En dan vooral dat burgers juist niks gevraagd wordt. ⇒ Link naar dit artikel.


Inwoners Koggenland benadrukken: "behoud zeshonderd meter tussen woning en windmolen"

BERKHOUT - De regio West-Friesland streeft ernaar om in 2040 energieneutraal te zijn en hiervoor is een Regionale Energiestrategie (RES) opgesteld. Dat houdt wel in dat er komende jaren mogelijk meer windturbines en zonneweides verschijnen. Een groep inwoners uit Koggenland stond eerder op de barricade om windturbines op een minimale afstand van 600 meter van woningen te plaatsen. Nu is er onzekerheid of deze afstand ook gewaarborgd blijft in de nieuwe plannen. ⇒ Link naar dit artikel.


Overige media

Plannen energieregio's: liever niet meer windturbines, maar zonne-energie

Er is in Nederland veel meer animo voor zonne-energie dan voor nieuwe windmolens. Dat beeld rijst op uit een analyse van de voorlopige plannen in 24 van de dertig energieregio's, meldt het Nationaal Programma van de zogenoemde Regionale Energie Strategieën (RES) in antwoord op vragen van de NOS. ⇒ Link naar dit artikel.


‘Raad krijgt RES straks door de strot geduwd’

Gemeenteraden zijn bij de besluitvoering over de regionale energiestrategieën (RES) ten onrechte buitenspel gezet. Nu de inleverdatum van de concept-RES vanwege de coronacrisis is uitgesteld tot 1 oktober, moeten de raden het heft in handen nemen.

⇒ Link naar dit artikel.


Opinie: 'College heeft niets geleerd van gasdossier'

Met de Regionale Energie Strategie wordt Groningen opnieuw verkocht aan Den Haag. Over de verdeling van lusten en lasten van wind- en zonneparken bestaat geen enkele duidelijkheid.⇒ Link naar dit artikel.


9 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven