Zoeken
  • Dr2 RES Academie

De RES in het nieuws: Nieuwsbrief 24. vrijdag 1 mei 2020

De RES in het nieuws met deze week: "Windpark op zee kost veel en levert steeds minder op", "Oliemultinationals klem tussen energietransitie en oliecrisis" & "Landschap onderbelicht in locatiestudie windenergie". Lees dit en meer in de RES nieuwsbrief van deze week!


Dr2 RES academie nieuwsbrief Iedere week plaatsen wij vanuit Dr2 RES Academie een overzicht van actuele ontwikkelingen voor de Regionale Energiestrategie, uit Den Haag, de krant, de regio en overige media. Bijzonder nieuws in eigen regio? Deel het vooral met ons en stuur een mailtje naar jonah@dr2neweconomy.com! Altijd als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je in voor de nieuwsbrief onderaan de pagina.


RES: de opgave

In de RES werken overheden met maatschappelijke partners, netbeheerders (voor gas, elektriciteit en warmte), het bedrijfsleven en waar mogelijk bewoners regionaal gedragen keuzes uit. Dit doen zij voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (van fossiele naar duurzame bronnen) en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur.


Nieuws uit Den Haag

Verslag van een schriftelijk overleg over het fiche: Mededeling European Green Deal Investment Plan | 29 april

Minister Wiebes (EZK) reageert op vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg over het Europese Green Deal Investment Plan. Onderdeel van de (Nederlandse en) EU-inzet bij de modernisering van het Energiehandvestverdrag is volgens Wiebes aandacht voor energietransitie en decarbonisatie in lijn met het Parijsakkoord, het expliciteren van het recht van overheden om in het publiek belang te reguleren, de modernisering van investeringsbescherming en de geschillenbeslechtingprocedure. De formele moderniseringsonderhandelingen zullen in mei 2020 van start gaan. ⇒ Link naar dit artikel.


In de kranten

Windpark op zee kost veel en levert steeds minder op | De Volkskrant, donderdag 30 april

Vanmiddag sluit de inschrijving voor een windpark voor de kust van Egmond. Probleem: er valt amper nog iets te verdienen met windmolens op de Noordzee, behalve als de industrie massaal gaat elektrificeren. Wie durft? ⇒ Link naar dit artikel.


Die schone lucht moet blijven | NRC, maandag 27 april

Duurzaam aanjagen De coronacrisis verlamt ook het klimaatbeleid. Het kabinet wil dat herstelmaatregelen bijdragen aan vergroening, en andersom. ⇒ Link naar dit artikel.

’Coronacrisis zit energietransitie alleen op korte termijn dwars’ | Telegraaf, dinsdag 28 april

Hoewel de coronacris op korte termijn roet in het gooit voor bedrijven actief in de energietransitie zullen er op de lange termijn kansen blijven liggen in dit segment, zo benadrukt Mark Lacey, hoofd grondstoffen bij Schroders. ⇒ Link naar dit artikel.


Oliemultinationals klem tussen energietransitie en oliecrisis | FD, maandag 27 april

De huidige crisis op de oliemarkt raakt grote olie- en gasmultinationals hard. Ze zullen nog meer macht verliezen ten koste van grote oliestaatsmaatschappijen. Hun sterk gedaalde aandelenkoersen maakt olieproducenten en toeleverende bedrijven kwetsbaar voor overname. ⇒ Link naar dit artikel.


Groot geld voor het groene normaal, maar hoe gaat dat eruit zien? | Volkskrant, vrijdag 1 mei

Er komt een herstelfonds, maar hoe gaat dat eruit zien? Medio mei presenteert Commissievoorzitter Von der Leyen een megameerjarenbegroting waarin ze de Europese Green Deal en een coronaherstelfonds combineert. Uit een uitgelekt conceptplan van de Commissie blijkt hoe ze deze miljardendans tot een ‘nieuw normaal’ groen slotakkoord wil breien. ⇒ Link naar dit artikel.


‘Jaag burgers en ondernemers nu niet extra op kosten en stop met de energietransitie’ | AD, zaterdag 25 april

Nu de coronacrisis ondernemers zwaar raakt, roept Leefbaar Rotterdam-voorman Joost Eerdmans het stadsbestuur op ze niet extra op kosten te jagen voor de energietransitie. ⇒ Link naar dit artikel.


Carbon Collectors uit Groningen wil (als eerste ter wereld) CO2 vervoeren per schip en opslaan in de zeebodem | AD, woensdag 27 april

Het nieuwe Groningse bedrijf Carbon Collectors wil als eerste in de wereld CO2 van de industrie per schip afvoeren en opslaan in lege gasvelden in de zeebodem. ⇒ Link naar dit artikel.


Nieuws uit de regio

Lijn van zonnecollectoren langs de Pontweg en windmolens bij de Prins Hendrik-zanddijk? ’Texel heeft nog een weg te gaan voor de RES een feit is’, verzucht de wethouder

DEN BURG - Bij het idee om zonnecollectoren langs de Texelse Pontweg te leggen, gaat het niet om de aanleg van zonneakkers, maar om een lijn van zonnepanelen die de weg volgt. ⇒ Link naar dit artikel.


Plan voor meer windmolens en zonneweides niet zonder slag of stoot overgenomen in Noordkop

DEN HELDER - De Regionale Energiestrategie (RES) waar de provincie samen met gemeenten en waterschappen naar streeft, wordt niet zonder slag of stoot overgenomen door de gemeenteraden in de Noordkop. Zo blijkt uit een rondgang langs diverse partijen. ⇒ Link naar dit artikel.


Geharnast Goois verzet tegen grote windmolens

HILVERSUM - Tegen windmolens en zonnepanelen die Gooise natuur aantasten, zegt het Goois Natuurreservaat gedecideerd nee. En de Hilversumse VVD keert zich in het bijzonder tegen windmolens bij de op- en afrit Hilversum van snelweg A27. ⇒ Link naar dit artikel.


‘Meer windmolens langs A15 en zonnepanelen op helft van bedrijfsdaken Alblasserwaard’

MOLENLANDEN - Dat staat in plannen van Molenlanden en Gorinchem. De twee gemeenten vormen samen één van de dertig energieregio’s van Nederland. In 2030 moet in die zogenoemde RES-regio Alblasserwaard 20 procent aan energie worden bespaard én 35 procent van het totale energieverbruik worden opgewekt uit natuurlijke bronnen. ,,Ambitieus, maar tegelijkertijd ook realistisch”, zegt de Gorcumse wethouder Eelke Kraaijeveld. ⇒ Link naar dit artikel.


Natuurplein Baronie: ‘Stel plan voor Energiepark Oosterhout uit’

OOSTERHOUT - De samenwerkende natuurorganisaties in de Baronie vragen het college van B en W om de besluitvorming over Energiepark A59 in Oosterhout uit te stellen. ,,Neem nu geen besluit voor een energiepark voor 25 jaar dat misschien helemaal niet nodig is.” ⇒ Link naar dit artikel.


Dit zijn de beoogde locaties voor zonneweides en windmolens in West-Friesland

WEST FRIESLAND - De Regionale Energie Strategie (RES) beschrijft hoe Nederland energieneutraal wordt in 2040. Een doel waar iedereen wat van gaat merken, want het betekent dat er windmolens en zonneweides op verschillende locaties in West-Friesland komen. Lees hier welke plekken een optie zijn en wanneer jij je stem kunt laten horen.

⇒ Link naar dit artikel.


CDA in Hoorn: ’Er komen te veel windmolens en zonneweides in West-Friesland’

HOORN - Het aantal windturbines en zonneweides dat de komende tien jaar in West-Friesland en de rest van Noord-Holland Noord zou moeten komen is volgens het CDA in Hoorn te veel. ⇒ Link naar dit artikel.


‘Schone energie is van ons allemaal’

WOLVEGA - Bijna 2000 Friese inwoners hebben de online vragenlijst van de Regionale Energie Strategie ingevuld. In de afgelopen twee weken hebben ze aangegeven hoe zij betrokken willen worden bij de plannen voor schone energie in Friesland. ⇒ Link naar dit artikel.


Aetsveldse en Bloemendalerpolder in beeld voor windturbines

WEESP - Windturbines in de polders en zonnepanelen langs de snelweg en in de spoordriehoek. Rond Weesp zijn in de conceptversie voor de Regionale Energie Strategie vier zoekgebieden aangewezen om mee te helpen meer duurzame energie op te wekken . ⇒ Link naar dit artikel.


'Landschap onderbelicht in locatiestudie windenergie'

BARNEVELD - In de locatiestudie naar de beste plekken voor windmolens in de gemeente Barneveld, moet beter worden gekeken naar de effecten van de turbines op het landschap. Ook wordt de te verwachten energieopbrengst te hoog ingeschat. Dat stelt de Commissie voor de milieueffectrapportage (mer), die zich heeft gebogen over een gemeentelijk milieueffectrapport dat uiteindelijk moet leiden tot een voorkeurslocatie voor windturbines in de gemeente Barneveld. ⇒ Link naar dit artikel.


Overige media

De RES: van ambitie naar uitwerking

Dertig regio’s leggen momenteel de laatste hand aan hun concept voor een Regionale Energiestrategie (RES). Dat is nog lang geen eindstation. Wie nu tevreden achterover leunt, mist het momentum om door te pakken. ⇒ Link naar dit artikel.


Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid: bod van 496 hectare (drijvende) zonneparken en 581 hectare zonnedaken

Noord-Holland Noord ziet ruimte om in 2030 over 581 hectare zonnedaken, 324 hectare zonneparken en 172 hectare zonnepanelen op water te beschikken. Dat blijkt uit de concept Regionale Energiestrategie (concept-RES). ⇒ Link naar dit artikel.


Regionale Energiestrategie Noord-Veluwe: 280 tot 330 hectare zonnedaken en zonneparken

De regio Noord-Veluwe heeft in zijn concept Regionale Energiestrategie (concept-RES) 3 varianten gepresenteerd voor de realisatie van zonne-energie tot en met 2030 met 280 tot 330 hectare zonnedaken en zonneparken. ⇒ Link naar dit artikel.


8 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven