Zoeken
  • Dr2 RES Academie

De RES in het nieuws: Nieuwsbrief 23. Vrijdag 24 april 2020

De RES in het nieuws met deze week: "Groningers doen met duurzaam initiatief mee aan #kraakdecrisis", "Rapport: elke geïnvesteerde euro in energietransitie levert drie euro op", en "CO2-uitstoot tóch genoeg gereduceerd". Lees dit en meer in de RES nieuwsbrief van deze week!


Dr2 RES academie nieuwsbrief Iedere week plaatsen wij vanuit Dr2 RES Academie een overzicht van actuele ontwikkelingen voor de Regionale Energiestrategie, uit Den Haag, de krant, de regio en overige media. Bijzonder nieuws in eigen regio? Deel het vooral met ons en stuur een mailtje naar Boi@dr2neweconomy.com! Altijd als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je in voor de nieuwsbrief onderaan de pagina.


RES: de opgave

In de RES werken overheden met maatschappelijke partners, netbeheerders (voor gas, elektriciteit en warmte), het bedrijfsleven en waar mogelijk bewoners regionaal gedragen keuzes uit. Dit doen zij voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (van fossiele naar duurzame bronnen) en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur.


Nieuws uit Den Haag

Minister Wiebes gaat in zijn beantwoording onder meer in op de energietransitie en de Regionale Energiestrategieën | 23 april Minister Wiebes (EZK) licht toe dat in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) het rijk nationale keuzes maakt en een richtinggevend kader geeft voor het maken van keuzes op regionaal niveau. Hij zegt dat het kabinet samenwerkingsafspraken zal maken met decentrale overheden over de wijze waarop de doelen uit de NOVI kunnen worden gerealiseerd. Een belangrijke opgave uit de NOVI is de energietransitie, dit wordt uitgewerkt via het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (RES). ⇒ Link naar dit artikel.


Antwoord op vragen van de leden Koerhuis en Harbers over de uitspraken van netbeheerders over de energietransitie | 23 april

Minister Wiebes (EZK) schrijft dat voor het uitvoeren van de lokale analyse en het maken van afwegingen die worden vastgelegd in een gedegen Tansitievisie Warmte het Expertise Centrum Warmte gemeenten adviseert om voortdurend in gesprek te zijn met lokale stakeholders, zoals de netbeheerders en woningcorporaties. Zowel voor het opstellen van de RES als de Transitievisie Warmte is uitgebreide ondersteuning en informatie beschikbaar volgens minister Wiebes (EZK). ⇒ Link naar dit artikel.


In de kranten

Kabinet komt met uitstootplafond voor kolencentrales om Urgenda-vonnis | NRC, 24 april

De vier Nederlandse kolencentrales moeten zich aan een uitstootplafond gaan houden, maakt het kabinet bekend. Van sluiting van de vier centrales, waar de regering onderzoek naar heeft gedaan, is geen sprake. ⇒ Link naar dit artikel.


CO2-uitstoot tóch genoeg gereduceerd | Trouw, 24 april

Op de valreep verwacht het kabinet het Urgenda-vonnis na te zullen komen, geholpen door het coronavirus. ⇒ Link naar dit artikel.


Stroom opslaan voor later kan prima in huis en auto | Trouw, 23 april

E-auto's en huizen kunnen volgens onderzoek van Tennet op den duur elektriciteit gaan leveren aan het stroomnet. ⇒ Link naar dit artikel.


’Energieplan Amsterdam absurd en groenvijandig’ | Telegraaf, 23 april

Amsterdam wil grote delen van de hoofdstad verwarmen met biomassawarmte. Hoe meer woningen worden aangesloten op dit stadswarmtenetwerk, hoe langer we afhankelijk blijven van industrieën die allesbehalve duurzaam zijn. Daar wordt binnenkort, als het doorgaat, Nederlands grootste biomassa-warmtecentrale aan toegevoegd: in Amsterdam-West (AEB) en Diemen, van Vattenfall. ⇒ Link naar dit artikel.


Stroomgebruikers krijgen door overaanbod steeds vaker geld toe | FD, 21 april

Aanbod van zonne-energie is nu veel groter dan jaar geleden. Door de coronamaatregelen neemt de vraag naar stroom af. Zo ontstaat overcapaciteit met negatieve prijzen als gevolg. ⇒ Link naar dit artikel.


Negatieve stroomprijzen zijn een hoofdbreken voor de toekomst | FD, 21 april

Corona ontwricht alles. De stroomprijzen zijn negatief. Hoe kan dat? Is dit eenmalig? En wat gebeurt er met de stroomrekening? Zeven vragen over de elektriciteitsmarkt. ⇒ Link naar dit artikel.


Elektrische auto veel groener dan fossiele | Volkskrant, 20 april

Een nieuwe elektrische auto stoot gedurende zijn leven drie keer minder CO2 uit dan een vergelijkbare benzine- of dieselversie. Dat blijkt uit een vrijwel allesomvattende studie naar de levenscyclus van auto's. ⇒ Link naar dit artikel.


Nieuws uit de regio

D66: West-Overijssel maakt serieus werk van energietransitie

ZWOLLE - Het concept bod van de regionale energiestrategie (RES) voor West-Overijssel is klaar. Nadat vorige week de Twentse plannen al bekend waren, is er nu ook duidelijk hoe de regio West-Overijssel de energietransitie vorm wil geven. ⇒ Link naar dit artikel.


Corona zit energietransitie dwars

STEENWIJK - Je zou het door al die coronaperikelen bijna vergeten: de energietransitie. We moeten van het gas af! Dat heeft de regering besloten. De Rijksoverheid wil immers dat Nederland in 2050 geen CO2 meer uitstoot. Dit is nodig vanwege de verandering van het klimaat. ⇒ Link naar dit artikel.


Fractie Groninger Belang stelt vragen over windpark op Noordzee

GRONINGEN - De fractie van Groninger Belang stelt vragen bij de energietransitie van het Groningse gas naar groene energiebronnen. Het provinciebestuur is van plan om mee te werken aan de plaatsing van 1.000 tot 1.500 windmolens op de Noordzee. ⇒ Link naar dit artikel.


Samen sterk voor duurzame energie

FRIESLAND - Als wij één wens hebben voor het post-corona tijdsperk, dan is dat we er in slagen die saamhorigheid - in woord en praktijk - in stand te houden. En ook dat het wantrouwen tussen overheden en burgers niet opnieuw in volle omvang de kop opsteekt. En dit niet alleen in relatie tot de gezondheidszorg, maar ook in relatie tot andere onderwerpen, zoals het klimaat- en energiebeleid. ⇒ Link naar dit artikel.


Groningers doen met duurzaam initiatief mee aan #kraakdecrisis

Deelnemers aan de #kraakdecrisis-wedstrijd maken kans op funding en professionele begeleiding om hun initiatief door te ontwikkelen en ermee bij te dragen aan een veerkrachtige economie. Onder de drie finalisten wordt een startkapitaal van 40.000 euro verdeeld. ⇒ Link naar dit artikel.


Overige media

De ontbrekende schakel

Hoewel waterstof vaak wordt voorgesteld als hét symbool van een duurzame toekomst, is de weg daarnaartoe allesbehalve rechtlijnig. Een actieve regie is nodig. ‘Nederland heeft de neiging om te zeggen: laat de markt alles doen.’ ⇒ Link naar dit artikel.


De CO2-uitstoot is flink lager, en niet alleen door coronamaatregelen

De uitstoot van broeikasgassen daalt flink. Niet alleen door de coronamaatregelen, maar ook door een recordopbrengst van zonne- en windenergie. Daarbij komt nog de huidige lage gasprijs, waardoor kolencentrales zeer weinig produceren. ⇒ Link naar dit artikel.


Rapport: elke geïnvesteerde euro in energietransitie levert drie euro op

Geld in duurzame energie, met name groene waterstof en elektrificatie, levert veel geld, banen en welzijn op. Dat blijkt uit een rapport van de International Renewable Energy Agency (IRENA) dat vandaag verscheen. De energietransitie brengt hoge kosten met zich mee, maar die betalen zichzelf uiteindelijk ook uit. ⇒ Link naar dit artikel.


Hoe Zweden koploper werd in energietransitie

De wereld moet de uitstoot van het broeikasgas CO2 zien te verminderen en dus is het een logische vraag in welke landen de uitstoot per hoofd van de bevolking het laagst is, schrijft Simon Rozendaal. Waar loopt men voorop in duurzaamheid, welk land leidt bij de energietransitie? ⇒ Link naar dit artikel.


“Energietransitie vergroot de kloof tussen arm en rijk”

Mensen die zelf kunnen investeren in de verduurzaming van hun huis krijgen duizenden euro’s isolatiesubsidie. Mensen met weinig geld krijgen een tochtstrip. “Onacceptabel”, vindt Marco van Dalfsen. “Laten we de energietransitie aangrijpen om energie-armoede aan te pakken.” ⇒ Link naar dit artikel.12 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven