Zoeken
  • Dr2 RES Academie

De RES in het nieuws: Nieuwsbrief 20

Vrijdag 3 april 2020


De RES in het nieuws met deze week: "Kabinet wil productie kolencentrales flink terugschroeven vanwege Urgenda", "Burger wil meer informatie energiezuiniger maken woning", en "Kleine windturbines op dak leveren genoeg energie voor bedrijven". Lees dit en meer in de RES nieuwsbrief van deze week!

Dr2 RES academie nieuwsbrief

Iedere week plaatsen wij vanuit Dr2 RES Academie een overzicht van actuele ontwikkelingen voor de Regionale Energiestrategie, uit Den Haag, de krant, de regio en overige media. Bijzonder nieuws in eigen regio? Deel het vooral met ons en stuur een mailtje naar jonah@dr2neweconomy.com! Altijd als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je in voor de nieuwsbrief onderaan de pagina. 


RES: de opgave

In de RES werken overheden met maatschappelijke partners, netbeheerders (voor gas, elektriciteit en warmte), het bedrijfsleven en waar mogelijk bewoners regionaal gedragen keuzes uit. Dit doen zij voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (van fossiele naar duurzame bronnen) en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur.

Nieuws uit Den Haag

De rol van gas in het energiesysteem van nu en in toekomst - Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

In een brief naar de Tweede Kamer schrijft Minister Wiebes (EZK) dat de ontwikkeling van CO2-vrije gassen als alternatief voor aardgas essentieel is om de toekomstige gasbehoefte duurzaam in te vullen. De minister benoemt twee alternatieven: groen gas en duurzame waterstof. → Link naar dit artikel


In de kranten

Tennet: beperk subsidie voor zonnestroom | NRC, 27 maart

Zonnestroom wordt vooral op zomerse dagen geproduceerd als de vraag toch al niet zo groot is en de prijzen laag. Wordt die stroom dan wel zinvol gebruikt? → Link naar dit artikel


Vattenfall trekt zich terug uit aanbesteding voor groot Nederlands windpark op zee | FD, 3 april

Het Zweedse energiebedrijf Vattenfall gaat niet meedoen in de aanbesteding voor het offshore windpark Hollandse Kust Noord die donderdag is geopend. De economische omstandigheden als gevolg van de beperkende coronamaatregelen zijn nu te onzeker, laat het bedrijf weten. → Link naar dit artikel


Kabinet wil productie kolencentrales flink terugschroeven vanwege 'Urgenda' | FD, 2 april

Het kabinet wil de elektriciteitsproductie van de drie nieuwste kolencentrales in de Eemshaven en op de Maasvlakte nog dit jaar fors verlagen. Sluiting van één van de centrales is ook een optie. → Link naar dit artikel


Haarlemmermeer wil zonneakker naast landingsbaan Schiphol | Noordhollands Dagblad, 30 april

De gemeente Haarlemmermeer wil een veld rondom de landingsbanen bij Schiphol vol leggen met zonnepanelen, laat het college van burgemeester en wethouders weten. Wethouder Jurgen Nobel (energietransitie) noemt het "een logische keuze, waar ik veel van verwacht".

Link naar dit artikel


'Burger wil meer informatie energiezuiniger maken woning' | Noordhollands Dagblad, 2 april

Veel burgers willen best hun huis verduurzamen, maar weten niet hoe. Bijna de helft van hen zou van hun gemeente meer informatie willen, maar slechts 8 procent heeft die de afgelopen tijd ook ontvangen. Dat meldt het vakblad Binnenlands Bestuur na onderzoek door I&O Research.

Link naar dit artikel


Nieuws uit de regio

Provincie Drenthe zet voor verduurzaming in op lokale initiatieven

Onder de noemer ‘samen doorpakken’ wil de provincie Drenthe de komende jaren meer samenwerken met maatschappelijke partners, ondernemers en inwoners om de energietransitie te realiseren.→ Link naar dit artikel


Regionaal bedrijvencollectief niet blij met opzet voor Energiestrategie NHN

Een regionaal collectief van bedrijven heeft een brandbrief gestuurd naar gemeenten en de provincie, omdat men het niet eens is met de aanpak voor de Regionale Energie Strategie in Noord-Holland Noord. Ondanks diverse bijeenkomsten vindt het collectief dat er te weinig participatie is, en onvoldoende draagvlak. Er worden alternatieven geboden.

Link naar dit artikel


Windmolens en zonneparken in buitengebied Zwolle stap dichterbij: Tolhuislanden start coöperatie

,,We komen van ver’’, beseft Jenny van der Horst. Maar in het Zwolse buitengebied Tolhuislanden hebben ze de schouders eronder. Met de gemeente Zwolle is door de Coöperatie Duurzaam Tolhuislanden recent een gebiedsovereenkomst getekend. Daarmee is het doel een stuk dichterbij: eigen windmolens en zonneparken. → Link naar dit artikel


Dubbel zoveel zon- en windenergie en Rivierenland wil dat inwoners daar flink beter van worden

Het houdt niet op na de eerste 42 windmolens en 172 hectare aan zonnevelden in de Bommelerwaard en de Betuwe. De Regio Rivierenland wil dat aantal verdubbelen. En daar moeten de inwoners beter van worden. → Link naar dit artikel


Haarlemmermeer wil zonnepanelen op de helft van alle daken

In Haarlemmermeer mogen tot 2050 op maximaal 890 hectare grond grote en kleine zonneweides worden aangelegd. → Link naar dit artikel


'Biomassa belangrijke tussenstap in energietransitie'

Onderzoeker dr.ir. Wolter Elbersen van de Wageningen Universiteit & Research pleit voor het benutten van biomassa, ondanks dat het minder efficiënt verbrandt dan aardgas. Hij ziet het als onderdeel van de energietransitie. ,,Je moet de juiste afwegingen maken en het niet per se als eindstation zien'', zegt hij in een interview met Bureau Spotlight. → Link naar dit artikel


Overige media

Nut van Omgevingswet voor energietransitie was al twijfelachtig

Het uitstel doet er niet aan af dat de Omgevingswet een slinger zal geven aan de energietransitie, denken beleidsmakers. Door snellere procedures, ruimere burgerparticipatie en een ‘integrale aanpak’. Maar: er zijn ook twijfels, leert een rondje langs het energieveld. → Link naar dit artikel


Hoe gaat het in Nederland met de energietransitie?

Denkend aan Holland zien we windmolens traag voorbijtrekken in het Brabantse landschap. We zien de waterstof stromen door voormalige gasleidingen. Drijvende zonneparken, subsidievrije wind op zee en overal energieopslag om de elektriciteit op een later moment te gebruiken. Zie hier de toekomst én de realiteit van een Nederland dat midden in een energietransitie zit.

Link naar dit artikel

Ook zonder subsidie blijven zonnepanelen op het dak aantrekkelijk

Zonnepanelen op je eigen woning installeren is nog steeds winstgevend nadat de salderingsregeling vanaf 2023 langzaam stopt. Dat blijkt uit berekeningen van Milieu Centraal. Iemand die in 2023 panelen koopt maakt nog steeds een slimme investering; omgerekend leveren de panelen evenveel geld op als een spaarrekening die 4 procent rente per jaar geeft.

Link naar dit artikel

Kleine windturbines op dak leveren genoeg energie voor bedrijven

Komende maand levert het bedrijf Flower Turbines voor het eerst zijn compacte windturbines in Nederland. De turbines van maximaal zes meter hoog kunnen op gebouwen geplaatst worden en energie leveren, maar nemen veel minder ruimte in dan gewone windturines

Link naar dit artikel

Energietransitie: ‘We laten een heel groot potentieel liggen’

In 2050 mogen gebouwen geen CO2 meer uitstoten. Dat betekent dat zij op termijn overstappen op 100 procent duurzame warmte en stroom. Edwin Normann van Croonwolter&dros stelt echter dat we ons niet moeten blindstaren op het einddoel van de energietransitie, want er zijn veel nuttige maatregelen die we nu al kunnen doen. “Er wordt heel veel nagedacht over de lange termijn, waardoor de’ quick win’-oplossingen onderbelicht blijven”, stelt hij. → Link naar dit artikel


Uitstel concept-RES nog onduidelijk

Het is nog niet duidelijk of er een uitstel komt voor gemeenten, provincies en waterschappen in de RES-regio’s voor het inleveren van de concept-versie van de regionale energiestrategie. De betrokken partijen, waaronder de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen, overleggen nog of de datum van 1 juni dit jaar kan worden vastgehouden. → Link naar dit artikel

Concept Regionale Energiestrategie Utrecht 16: ‘Maximaal inzetten in zon op daken’

De Utrechtse regio U16 – bestaande uit 16 gemeenten in de provincie Utrecht, 4 waterschappen en de provincie Utrecht– hebben de concept Regionale Energiestrategie (RES) gepresenteerd.

Link naar dit artikelIris Grobben, Boi de Moel & Jonah Link14 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven