Zoeken
  • Dr2 RES Academie

De RES in het nieuws: Nieuwsbrief 18. vrijdag 20 maart 2020


De RES in het nieuws met deze week: De relatie tussen Corona en de Energietransitie; aanpak van gemeente Ommen in de RES en boeren voelen zich over het hoofd gezien. Lees dit en meer in de RES nieuwsbrief van deze week!


Dr2 RES academie nieuwsbrief Iedere week plaatsen wij vanuit Dr2 RES Academie een overzicht van actuele ontwikkelingen voor de Regionale Energiestrategie, uit Den Haag, de krant, de regio en overige media. Bijzonder nieuws in eigen regio? Deel het vooral met ons en stuur een mailtje naar jonah@dr2neweconomy.com! Altijd als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je in voor de nieuwsbrief onderaan de pagina.


RES: de opgave

In de RES werken overheden met maatschappelijke partners, netbeheerders (voor gas, elektriciteit en warmte), het bedrijfsleven en waar mogelijk bewoners regionaal gedragen keuzes uit. Dit doen zij voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (van fossiele naar duurzame bronnen) en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur.

In Den Haag


Beantwoording vragen PvdA over het gebruik van warmtenetten

Minister Wiebes (EZK) legt uit dat met de meest recente wijziging van de Warmtewet de mogelijkheid is geïntroduceerd om de maximumprijs verschillend vast te stellen voor verschillende categorieën aflevertemperaturen. Met het differentiëren van de maximumprijs op basis van aflevertemperaturen wordt volgens Wiebes (EZK) beoogd recht te doen aan de extra kosten die een verbruiker zelf moet maken om de door de leverancier geleverde warmte op te waarderen tot een voor de verbruiker bruikbare temperatuur voor ruimteverwarming of de verwarming van tapwater. ⇒ Link naar dit artikel.


Vragen Partij voor de Dieren over biomassa

De PvdD vraagt aan minister Wiebes (EZK) op welke wijze het Energieakkoord wordt gehandhaafd en of het klopt dat bij de verbranding van een brandstof met een lagere energetische waarde meer kubieke meters uitstoot vrijkomen voor de productie van dezelfde hoeveelheid energie. ⇒ Link naar dit artikel.


Beantwoording vragen Partij voor de Dieren over Wnb-vergunningen t.a.v. SDE+-subsidies

Minister Wiebes (EZK) laat weten dat op dit moment een Wet natuurbescherming-vergunning of ontheffing geen verplichte bijlage is bij een SDE+-subsidieaanvraag. Hij laat wel weten dat hij voornemens is met ingang van de SDE++ dit najaar een Wnb-vergunning als verplichte bijlage bij een aanvraag op te nemen voor bepaalde categorieën, behalve daar waar dit leidt tot grote barrières in de voorbereiding van projecten. ⇒ Link naar dit artikel.


In de kranten

Waterschap zet in op eigen groengas | Parool, 14 maart

Bij de rioolwaterzuivering op Westpoort komt een fabriek die groengas opwekt uit het rioolslib. Dat levert genoeg gas op voor duizenden tankbeurten van auto's of voor de verwarming van 5500 woningen in de stad. ⇒ Link naar dit artikel.


Zelfdenkende lampen dimmen bij weinig verkeer of veel licht | Trouw, 16 maart

Tot nu toe was het altijd: de verlichting is aan of uit. Maar nu is het net waar het verkeer om vraagt: is er licht nodig, dan gaat de straatlantaarn harder aan. Het doel? Energiebesparing. ⇒ Link naar dit artikel.


Stroom vaker opgewekt uit duurzame bron dan uit steenkool | Nederlands Dagblad, 18 maart

Nederland wekte in 2019 voor het eerst meer elektriciteit op uit duurzame bronnen dan uit steenkool. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). ⇒ Link naar dit artikel.


Nieuws uit de regio

Energietransitie als spel in Ommen | Binnenlands bestuur, 20 maart

Elke gemeente moet uiterlijk eind 2021 aangeven hoe de woningvoorraad en bedrijven worden verwarmd als het aardgas stopt. Hoe pakken ze de Transitievisie Warmte aan? Binnenlands Bestuur volgt de komende twee jaar het proces in de Overijsselse gemeente Ommen. ⇒ Link naar dit artikel. ⇒ Link naar dit artikel.


Overige media

Corona, economische groei en de energietransitie | Stadszaken, 17 maart

Als het gaat over het Coronavirus zien we al een maand lang berichten die speculeren over het effect op het klimaat en onze economie. Toch voel ik me niet prettig bij de vele artikelen die het Coronavirus maar wat graag gebruiken om te laten zien waar de schuld ligt. Ik vraag me af, wat is het effect van economische achteruitgang op klimaatdoelen en wat kunnen we leren van onze geschiedenis? In dit artikel mijn hopelijk genuanceerde beschouwing. ⇒ Link naar dit artikel.


Deze man protesteerde tegen windturbines, nu kan hij (bijna) niet wachten tot ze er staan

Teun van Dam hield een aantal jaren geleden de plaatsing van drie windturbines in zijn dorp Rijsbergen succesvol tegen. Nu wil hij als secretaris van de lokale energiestichting WindCent iedereen meekrijgen in de energietransitie. ⇒ Link naar dit artikel

.

Boer over het hoofd gezien bij RES | Nieuwe Oogst, 20 maart

In de plannen voor de opwekking van duurzame energie in de Regionale Energie Strategie (RES)-regio's wordt te weinig rekening gehouden met de landbouw en het sociale karakter. Dat zegt ZLTO-bestuurder Hendrik Hoeksema. ⇒ Link naar dit artikel.


Zonneveld en windpark: waar en hoeveel? | BoerenBusiness, 17 maart

Door het Klimaatakkoord verschijnen in steeds hoger tempo wind-en vooral zonneparken in het agrarische landschap, ondanks verzet van boer en burger. In de conceptversie van de zogenaamde Regionale Energiestrategie (RES) zijn of worden de nieuwe zoekgebieden voor zonnevelden en windmolens aangegeven. ⇒ Link naar dit artikel.


Winst uit Wind | Raadspraat, Brugnieuws

De komende energietransitie is niets nieuws onder de zon. De generaties voor ons hebben eerder met dat bijltje gehakt. Zij gingen van hout naar turf, via kolen naar gas. En nu maken wij de stap naar duurzame, CO2-vrije energie. Niets nieuws dus zo’n transitie, maar deze vergt wel kosten en levert gedoe op. Maar biedt ook nieuwe kansen. ⇒ Link naar dit artikel.

16 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven