Zoeken
  • Dr2 RES Academie

De RES in het nieuws: Nieuwsbrief 17. vrijdag 13 maart 2020

De RES in het nieuws met deze week: ‘De Groningse waterstoftrein, innovatie op het juiste moment of een kostbaar experiment zonder businesscase?’ ‘Om windmolenterrorisme te voorkomen moet de ‘pijn’ eerlijk worden verdeeld’ en ‘In Zeeland gaat niemand verplicht van het gas af’.Lees dit en meer in de RES nieuwsbrief van deze week!


Dr2 RES academie nieuwsbrief

Iedere week plaatsen wij vanuit Dr2 RES Academie een overzicht van actuele ontwikkelingen voor de Regionale Energiestrategie, uit Den Haag, de krant, de regio en overige media. Bijzonder nieuws in eigen regio? Deel het vooral met ons en stuur een mailtje naar jonah@dr2neweconomy.com! Altijd als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je in voor de nieuwsbrief onderaan de pagina.


RES: de opgave

In de RES werken overheden met maatschappelijke partners, netbeheerders (voor gas, elektriciteit en warmte), het bedrijfsleven en waar mogelijk bewoners regionaal gedragen keuzes uit. Dit doen zij voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (van fossiele naar duurzame bronnen) en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur.


Nieuws uit Den Haag

Kamerbrief met reactie op artikel dagblad Trouw ‘CO₂-compensatie is misleidend en nattevingerwerk’

Minister Wiebes (EZK) acht het op dit moment niet opportuun om als overheid te bepalen wat de kwaliteit van vrijwillige compensatieprojecten moet zijn. Hij constateert ook dat er sprake is van veel dynamiek in de markt en dat de markt zichzelf reguleert via bijvoorbeeld keurmerken. De minister vindt het belangrijk om over eventuele misleidende duurzaamheidsclaims en nodige maatregelen nader in gesprek te gaan met de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en andere relevante partijen. Link naar dit artikel.


Beantwoording Kamervragen over het bericht dat gasbedrijven Gronings onderzoek naar duurzame energie domineren

Minister Wiebes (EZK) zegt dat er nieuwe bedrijven komen met duurzame producten en productiemethoden en bestaande zich moeten transformeren. Ook fossiele bedrijven zullen dus mee moeten gaan in deze transitie. Het individuele tempo bepalen zij zelf, maar het halen van de beoogde emissiereductie wordt via de CO2 -heffing voor de industrie geborgd.

Link naar dit artikel.


Kamervragen VVD aan Minister Kops (BZK) en staatssecretaris Keijzer (EZK)

Koerhuis en Harbers (VVD) willen van de bewindspersonen weten hoe het het kabinet ervoor gaat zorgen dat netbeheerders en andere partijen met relevante expertise betrokken worden bij het opstellen van de regionale energiestrategieën (RES) en lokale plannen vanuit de wijkaanpak. Link naar dit artikel.


In de kranten

Plan voor mega waterstoffabriek legt vinger op zere plek in energie-en klimaatbeleid | FD, 12 maart

Al weken hing het in de lucht: in Groningen zou iets groots gaan gebeuren. Twee weken geleden was het zover. Shell, Gasunie, Groningen Seaports en de provincie kondigden de bouw aan van een megagrote fabriek voor de productie van groene waterstof. De grondstof daarvoor, groene stroom, moet van een aantal nieuw te bouwen, eveneens megagrote windparken op zee komen. NortH2 heet het project. ⇒ Link naar dit artikel.


Iedereen een Tesla en zonnepanelen op het dak: ‘We kunnen niet alles tegelijk’ | AD, 12 maart

De ambities in de Haagse regio zijn groot als het om duurzaamheid gaat. Binnen tien jaar moeten duizenden woningen van het aardgas af, komen er duizenden laadpalen bij en liggen er overal zonnepanelen. Maar kan het netwerk al die Tesla’s wel aan? Netbeheerder Stedin durft in ieder geval niet meteen keihard ‘ja’ te zeggen. ,,We kunnen niet alles tegelijk.’’ ⇒ Link naar dit artikel.


Beloon regio economisch voor deelname Green Deal | Volkskrant, 10 maart

Toch wordt het nu pas echt spannend. Want waar moeten al die investeringen in windmolens, zonnepanelen en infrastructuur straks landen? In Nederland legt het klimaatakkoord de verantwoordelijkheid hiervoor - mede vanwege het draagvlak - voor een belangrijk deel neer in 'de regio'. Nederland is hiervoor opgesplitst in dertig regio's die elk een zogenoemde Regionale Energiestrategie (RES) moeten opstellen. ⇒ Link naar dit artikel.


Baas worden over eigen energie | Volkskrant, 10 maart

Grote maatschappelijke problemen, zoals de dichtslibbende wegen of de energietransitie, lossen we alleen op als we allemaal ons gedrag aanpassen, betoogt communicatie-expert Marc Oosterhout. In een korte serie laat hij zien hoe je dit voor elkaar zou kunnen krijgen. ⇒ Link naar dit artikel.


Bouw grootste zonnepark start | FD, 9 maart

In het Drentse Nieuw-Buinen start donderdag de bouw van wat de initiatiefnemers Nederlands grootste zonnepark noemen. De 300.000 zonnepanelen op 100 hectare moeten voor 30.000 gezinnen stroom kunnen leveren. ⇒ Link naar dit artikel.


Nieuws uit de regio

Eneco op koers met duurzame energie | ND, 10 maart

Energiebedrijf Eneco verwacht nog altijd dat het tegen 2022 twee keer meer stroom haalt uit zonne- en windparken in vergelijking met 2017. Momenteel heeft het bedrijf circa 1281 megawatt aan "opgesteld vermogen" aan zonne- en windparken. Dat moet tegen 2022 zo'n 2200 megawatt zijn. Aan die ambitie uit 2017 wordt door Eneco niet getornd. Zo moet de realisatie van windparken Borssele III en IV bijdragen aan de groei. Voor die parken zijn voorbereidende werkzaamheden getroffen. Verder zal Eneco de nodige nieuwe windmolens op de Nieuwe Maasvlakte gaan plaatsen.⇒ Link naar dit artikel.


Zeeland komt als eerste regio met gedetailleerde klimaatplannen | Duurzaam Bedrijfsleven, 11 maart

Als eerste provincie heeft Zeeland gisteren de Regionale Energiestrategie (RES) gepubliceerd. Het is een rapport vol plannen om de klimaatdoelen van Parijs in 2050 te halen. Zeeland blijkt een lastige provincie om te verduurzamen, maar als de provincie hard aan de weg timmert zijn de doelen haalbaar. ⇒ Link naar dit artikel.


Dorps- en Kernraden van Medemblik bij de opstelling Regionale Energie Strategie (RES) | Medemblik Actueel, 11 maart

De gezamenlijke dorps- en Kernraden in de gemeente Medemblik willen dat het college de kernraden als gesprekspartner gaat zien tijdens het opstellen van de Regionale Energie Strategie (RES) voor de gemeente Medemblik. ⇒ Link naar dit artikel.


Stadskanaal wil ook de baten van het opwekken van duurzame energie | Streekblad, 10 maart

Een bod van 4 tot 5,5 terawatt, maar dan moeten de baten ook richting Groningers komen. Dat is het advies dat wethouder Borgesius (VVD) maandagavond gaf over het opwekken van stroom op land volgens de gemeenteraad van Stadskanaal. ⇒ Link naar dit artikel.


Overige media

Friso de Zeeuw: 'Reset de RES' | Stadszaken, 13 maart

Een klein jaar geleden omschreef ik de Regionale Energie Strategie als regelrechte kamikazepolitiek. Alleen al omdat het tempo veel te hoog lag. In dertig regio’s begon men met het opstellen van de Regionale Energie Strategie (RES). Het gaat om de regionale ‘invulling’ van het Klimaatakkoord, met als meest in het oog springende belangrijkste maatregelen: plaatsing van windmolens op land, aanwijzing van locaties voor zonnepanelen en woonbuurten gasloos maken. ⇒ Link naar dit artikel.

4 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven