Zoeken
  • Dr2 RES Academie

De RES in het nieuws: Nieuwsbrief 16.

Vrijdag 6 maart 2020


Dr2 RES academie nieuwsbrief

Iedere week plaatsen wij vanuit Dr2 RES Academie een overzicht van actuele ontwikkelingen voor de Regionale Energiestrategie, uit Den Haag, de krant, de regio en overige media. Bijzonder nieuws in eigen regio? Deel het vooral met ons en stuur een mailtje naar jonah@dr2neweconomy.com! Altijd als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je in voor de nieuwsbrief onderaan de pagina.


RES: de opgave

In de RES werken overheden met maatschappelijke partners, netbeheerders (voor gas, elektriciteit en warmte), het bedrijfsleven en waar mogelijk bewoners regionaal gedragen keuzes uit. Dit doen zij voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (van fossiele naar duurzame bronnen) en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur.


In de kranten

Geen woorden maar daden voor waterstofproject | Financieel dagblad, dinsdag 3 maart. Shell, Gasunie en Groningen Seaports lanceerden afgelopen week plannen voor het grootste hernieuwbare energieproject van Europa of misschien wel de wereld. ⇒ Link naar dit artikel


Als enige gemeente in Nederland lukt het Zeewolde om energieneutraal te zijn | Trouw, dinsdag 3 maart. Energieneutraal worden is makkelijker gezegd dan gedaan, weten gemeenten inmiddels. Zeewolde loopt voor de troepen uit. ⇒ Link naar dit artikel


Volksverzet tegen biomassacentrale | Telegraaf, maandag 2 maart. Het volksverzet tegen honderden in Nederland geplande biomassacentrales groeit. Door de massale houtstook neemt de uitstoot van CO2 en fijnstof niet af, maar juist tóé; met gevaar voor de volksgezondheid, waarschuwen onder meer RIVM en GGD. Dit voorjaar willen tegenstanders de straat op, naar het Malieveld: „We krijgen steun uit alle hoeken.” ⇒ Link naar dit artikel


Plannen voor ambitieus offshore windpark met scepsis begroet | FD, maandag 2 maart. De haalbaarheidsstudie moet nog beginnen, maar de donderdag aangekondigde plannen van Shell en Gasunie om 's werelds grootste offshore windpark te bouwen dat gekoppeld moet worden aan de grootste waterstoffabriek van Europa, liggen nu al onder vuur. Landelijk netbeheerder Tennet bijvoorbeeld, die de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om windparken op zee aan te sluiten op het netwerk op het vaste land, is niet enthousiast over de plannen van Shell en Gasunie om 's werelds grootste offshore windpark te realiseren. ⇒ Link naar dit artikel


Nederland haalt geen stroom meer van over de grens | Nederlands Dagblad, maandag 2 maart. Nederland importeert voor het eerst sinds mensenheugenis nauwelijks stroom. Dat is te danken aan het inzakken van de Duitse kolenstroom. Door de stijgende prijs van CO2-emissies is de positie van onze gascentrales sterk verbeterd. En dan heb je nog die continue wind- en zonnestroom. ⇒ Link naar dit artikel


'Uitrol van windparken op zee komt in gevaar' | FD, vrijdag 6 maart. De businesscase voor grote windparken op zee staat onder druk, blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Zonder extra maatregelen van de overheid is het risico groot dat windparken op zee in de komende jaren niet niet van de grond komen. De branchevereniging van de windenergiesector wil meer steun van de overheid. ⇒ Link naar dit artikel


‘Verdienmodel bouw windparken op zee onzeker’ | NRC, vrijdag 6 maart. Volgens onderzoekers is het verdienmodel voor parken in de Noordzee mager. Het klimaatakkoord kan hierdoor in gevaar komen. ⇒ Link naar dit artikel


Meer laadpalen en zonnepanelen. Elektrisch rijden komt voor meer mensen binnen bereik | Nederlands Dagblad, donderdag 5 maart. Het kabinet neemt maatregelen om de economie verder te vergroenen. Subsidies van in totaal 2 miljard euro voor zonne-energie worden eerder uitgekeerd, om zo te voldoen aan de klimaatdoelen die de staat verplicht moet halen vanwege de Urgenda-zaak. Verder kunnen particulieren vanaf juli tot vierduizend euro subsidie krijgen voor een nieuwe elektrische auto. ⇒ Link naar dit artikel


Goeree-Overflakkee Energieneutraal? Niet echt. | Trouw, woensdag 4 maart. Zuur nieuws voor Goeree-Overflakkee, goed nieuws voor Zeewolde. Het Zuid-Hollandse eiland, dat zichzelf Energy Island noemt, wil graag de buitenwacht laten geloven dat het duurzaam bezig is. Zo wordt 2020 het jaar waarin het eiland volledig op groene wijze in de eigen energiebehoefte voorziet. De gemeente is dan energieneutraal, zoals dat heet. Een bewijs, zo schrijft de verantwoordelijk wethouder in haar blog, dat duurzaamheid volledig in het DNA van Goeree-Overflakkee zit. ⇒ Link naar dit artikel


Nieuws uit de regio

’Isoleren en ventileren van belang bij verduurzaming woningen uit de jaren negentig’ | Noordhollands Dagblad,  Donderdag 5 maart

Ventileren en isoleren. Dat zijn twee maatregelen om de woning structureel te verduurzamen. Zo blijkt uit het verduurzamingspakket van Koggenland. ⇒ Link naar dit artikel


Initiatieven voor zonneparken op agrarische grond maken in Hollands Kroon geen kans. Panelen alleen op daken, stelt gemeenteraad | Noordhollands Dagblad, donderdag 5 maart

Ondernemers die graag in de uitgestrekte gemeente Hollands Kroon een zonnepark willen aanleggen, hoeven niet te kijken naar agrarische gronden voor hun plan. ⇒ Link naar dit artikel


Gesteggel over inhoud brief die de gemeente Westerwolde naar provinciaal RES-overleg stuurt | Streekblad, donderdag 5 maar

Bijna anderhalf uur praten over drie A4'tjes. De gemeenteraad van Westerwolde kon het woensdagavond aanvankelijk niet eens worden over de brief die namens de raad naar het provinciaal RES-overleg (Regionale Energie Strategie) zal worden gestuurd. ⇒ Link naar dit artikel


Vertrouwen in Midden-Groningen weg door windpark N33 | Dagblad van het Noorden, donderdag 5 maart

De wanverhouding bij de verdeling van lusten en lasten van windpark N33 beïnvloedt de energiediscussie in Midden-Groningen. ⇒ Link naar dit artikel


'Nieuw Rijksbureau moet adviseren over gebouwde omgeving' | Noordhollands Dagblad,  Donderdag 5 maart

Nederland heeft een Rijksbureau voor Omgevingskwaliteit nodig. Dat moet regelen dat de gebouwde omgeving in de toekomst zo prettig en leefbaar mogelijk is, ook als dorpen en steden steeds meer te maken zullen krijgen met allerlei ingrijpende ontwikkelingen door de aanpak van klimaatverandering, energietransitie, woningtekort, zorg, logistiek en bedrijvigheid. Het bureau moet daarbij ook volop gebruik maken van goede ontwerpers. ⇒ Link naar dit artikel


Van Doorninck: ‘Overgang naar duurzame energie is geen vrolijk feestje’ | Parool, 6 maart

Wethouder Marieke van Doorninck presenteerde vrijdagmorgen haar ‘Routekaart’ om Amsterdam klaar te stomen voor de overgang naar duurzame energie. Uit een doorrekening blijkt dat de klimaatdoelen ‘binnen bereik’ zijn. ⇒ Link naar dit artikel


Overige media

Rond Europa walmen steeds meer steenkolencentrales | Elsevier weekblad, zaterdag 29 februari. Met grote ijver doen Europese landen steenkool in de ban, terwijl elders in de wereld nog honderden kolencentrales ­verrijzen. En erger nog: die vieze kolenstroom sluit via de achterdeur Europa weer in. ⇒ Link naar dit artikel


Energietransitie: “Schaarste op de arbeidsmarkt is geen excuus om niet te bewegen” | Duurzaam bedrijfsleven, donderdag  5 maart We moeten in de hoogste versnelling om de duurzame energiedoelstellingen voor 2023 te halen, maar schaarste aan technisch personeel vormt een uitdaging. En het tekort aan technici loopt de komende jaren alleen maar op. We vroegen Marleen Prins, HR-directeur bij ENGIE Nederland, naar de oplossing. “Versnelling van de energietransitie gaat verder dan een krappe arbeidsmarkt.” ⇒ Link naar dit artikel


Twijfel over energietransitie in Bankras | Amstelveen blog, donderdag 5 maart

Terwijl de gemeente blijkbaar zo snel mogelijk naar een gasloze en groene stad wil, wordt daar blijkbaar in de wijken anders over gedacht. In elk geval in Bankras-Kostverloren, waar donderdag (5 maart) een vergadering van het wijkplatform werd gehouden en voorzitter Ben Jonker (foto) er openlijk zijn twijfel over uitsprak of de Verenigingen van Eigenaren (VVE’s) wel zo snel aan de energietransitie willen als B&W beweren. ⇒ Link naar dit artikel


Events

De energietransitie in Europees verband | Bijeenkomst van de Vereniging voor Zonnekrachtcentrales, zaterdag 28 maart

De spreker is dit jaar Prof. dr. André Faaij. Hij zal ingaan op de energietransitie in Europees verband en hoe het slim combineren van vele opties (waaronder grootschalige inzet van zonne- en windenergie) essentieel is om de gestelde doelen (een klimaatneutraal continent in 2050) te behalen. ⇒ Link naar dit event
9 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven