Zoeken
  • Dr2 RES Academie

De RES in het nieuws: Nieuwsbrief 15.

De RES in het nieuws: "Energietransitie verscheurt dorps", Jong RES Nederland, de stem van jongeren in de uitvoering van het klimaatakkoord", en "zorgen over draagvlak uitwerking Klimaatakkoord". Lees het in de RES nieuwsbrief van deze week!


Iedere week plaatsen wij vanuit Dr2 RES Academie een overzicht van actuele ontwikkelingen voor de Regionale Energiestrategie, uit Den Haag, de krant, de regio en overige media. Bijzonder nieuws in eigen regio? Deel het vooral met ons en stuur een mailtje naar jonah@dr2neweconomy.com! Altijd als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je in voor de nieuwsbrief onderaan de pagina.


In een reeks interviews met diverse RES experts gaan we in op verschillende problemen die spelen en verkennen we gezamenlijk verschillende oplossingen. Vorige week vrijdag, 21 februari, spraken wij Marieke van der Werf, specialist bestuur & beleid, energie en public affairs binnen de dr2 RES-Academie over de huidige staat van de regio’s en de meest prangende vraagstukken rondom de energietransitie. Marieke pleit voor meer creativiteit en een meer integrale benadering gedurende het proces. Daarnaast, zo geeft zij aan, hebben de regio’s behoefte aan specifieke ondersteuning vanuit het Rijk. Marieke formuleert daarbij vijf tips om tot een meer integrale aanpak te komen. => Lees hier het gehele interview.


RES: de opgave

In de RES werken overheden met maatschappelijke partners, netbeheerders (voor gas, elektriciteit en warmte), het bedrijfsleven en waar mogelijk bewoners regionaal gedragen keuzes uit. Dit doen zij voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (van fossiele naar duurzame bronnen) en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur.


Nieuws uit Den Haag

Minister Wiebes (EZK) en van Veldhoven (Milieu en Wonen) informeren de Kamer over de Europese Milieuraad | 5 maart

In de brief aan de Tweede Kamer informeren de ministers de leden over de te verwachte onderwerpen die ze zullen bespreken bij de Milieuraad. Die raad is een vergadering waarin de ministers of staatssecretarissen van milieu van de lidstaten van de EU formeel elke drie maanden bijeen komen. ⇒ Link naar dit artikel.


In de kranten

Netbeheerders zoeken kapitaal voor energietransitie bij de provincies | NRC, 27 februari Uitbreiding elektriciteitsnet Netbeheerders moeten het komende decennium miljarden investeren om het stroomnet uit te breiden en te moderniseren. De grote vraag is: wie betaalt daarvoor straks de rekening? ⇒ Link naar dit artikel.


De energietransitie van rijksmonument Meermansburg | NRC, 21 februari Meermansburg Energietransitie in een rijksmonument? Van de lage huur is het moeilijk te betalen. In Leiden lukt het stapsgewijs.  ⇒ Link naar dit artikel


Gaat Gelderland betalen voor de stroom van de Hollanders? | De volkskrant, 27 februari Om nieuwe vormen van energie bij de woningen en bedrijven te krijgen hebben de netbeheerders veel extra geld nodig. Hoe komen ze daaraan? ⇒ Link naar dit artikel.


Energietransitie verscheurt dorp: ’Zelfs de biljartclub is naar de bliksem’ | Telegraaf, 22 februari Wat boer Waalkens een mooie kans leek voor een zonnepark is uitgedraaid op een klein drama. Finsterwolde, een dorp met een bewogen rode geschiedenis, is verscheurd in voor- en tegenstanders. Voor de één herleeft de oude tegenstelling tussen herenboer en landarbeider. Anderen betreuren vooral dat de energietransitie de gemeenschap splijt. „Zelfs de biljartclub is naar de bliksem.”  ⇒ Link naar dit artikel


Energietransitie noopt Enexis tot recorduitgave | Dagblad van het Noorden, 27 februari Netbeheerder Enexis gaf vorig jaar een recordbedrag uit aan het op peil houden en vernieuwen van het energienet. De voortgaande energietransitie noopt Enexis tot recorduitgaven, vorig jaar werd 804 miljoen uitgegeven aan onderhoud en vernieuwing van het elektriciteitsnet. In het jaarverslag gaat het bedrijf dit jaar uit van verdere groei: 878 miljoen. ⇒ Link naar dit artikel


Nieuws uit de regio

Theine en Borne delen kennis en ervaring, energietransitie aan beide zijden van de grens | Borne boeit, 27 februari

Kennis en ervaring uitwisselen over de energietransitie, daar ging het donderdagmiddag om in Het Spanjaard waar betrokken ambtenaren en bestuurders uit Rheine en Trakai (Litouwen) bijgepraat werden over de opgaven waar Borne voor staat en de manier waarop dat in de gemeente wordt aangevlogen.  ⇒ Link naar dit artikel


Stichting Altena Nieuwe Energie: ‘Plaats windmolens in Altena’ | AD, 28 februari Altena moet zelf veel meer doen om op grote schaal energie op te wekken, zoals het plaatsen van windmolens. Dat dringende advies doet Altena Nieuwe Energie, een groep vrijwilligers die zich inzet voor een duurzamere gemeente.⇒ Link naar dit artikel 


Warmtenet in Breda breidt uit en gaat Tramsingel onderdoor: ‘Behoorlijke ingreep’ | AD, 27 februari Voor wie zich afvraagt waar die enorme zwarte buizen voor nodig zijn op de Lunetstraat: het warmtenet van Breda breidt uit. Zitten er nu zo’n 20.000 woningen op wat in de volksmond wel stadsverwarming heet, daar komen binnen nu en pakweg vijf tot tien jaar 5.000 huizen en ook bedrijven bij. Er wordt vijf kilometer aan extra hoofdleiding gelegd, om de ‘warmtering’ te sluiten. ⇒ Link naar dit artikel 


Groningen kan aanspraak maken op subsidies uit Europees fonds voor energietransitie | De Limburger, 26 februari De overgang naar een klimaatneutraal Europa dreigt in Groningen 20.000 banen te kosten. De provincie komt daarom in aanmerking voor investeringen uit het speciale transitiefonds van 7,5 miljard euro dat de EU in het leven wil roepen om de gevolgen te verzachten.  ⇒ Link naar dit artikel


Energietransitie mag niet leiden tot armoede | Dagblad 070, 25 februari Het college blijft zich op alle mogelijke manieren inzetten om ervoor te zorgen dat de energietransitie niet leidt tot zogenoemde energiearmoede bij Haagse huishoudens. Uit cijfers van het binnenkort uit te brengen rapport Haagse Woningmarkt 2018 blijkt volgens wethouder Van Tongeren dat voor 14 procent van de huishoudens in de stad de energielasten meer dan 10 procent van het netto huishoudinkomen bedragen. ⇒ Link naar dit artikel


Gemeentebelang vraagt mening burger aan vooravond energietransitie | Deventer Radio & Televisie, 25 februari Gemeentebelang Deventer roept burgers op hun mening te geven over de aanpassingen die nodig zijn om de stad energieneutraal te maken. Op maandagavond 24 februari hield de partij daarom een inspraakavond. ⇒ Link naar dit artikel


Overige media

Wijkentour energietransitie bezoekt Eindhoven | Platform31, 27 februari In de Wijkentour gaat Platform31 samen met Aedes en de Vernieuwingsagenda kijken wat er op wijkniveau al te merken is van de energietransitie. In februari stond de wijk ’t Ven in Eindhoven op het programma. Nieuwsgierig naar wat daar gebeurde? In dit videoverslag loopt u mee met de professionals uit de corporatiesector en bouwsector. ⇒ Link naar dit artikel


Bedrijventerreinen als koploper met slimme, decentrale energiemarkt | Stadszaken, 28 februari Door de energietransitie neemt de druk op het elektriciteitsnet toe. Een mogelijke oplossing wordt gevonden in decentraal georganiseerde energienetwerken, waarbij je gelijktijdig zowel gebruiker als producent bent. Bedrijventerreinen lenen zich uitermate goed voor een dergelijk systeem, zegt Gerard Adema, directeur van Econvert Climate & Energie. Dat biedt legio voordelen, zowel voor duurzaamheid als voor de portemonnee. ⇒ Link naar dit artikel


Jong RES Nederland, dé stem van jongeren in de uitvoering van het klimaatakkoord | Linkedin.com, 22 februari

Jonge mensen (ergens tussen de 18 en 35) betrekken bij en een stem geven in de lokale uitvoering van het klimaatakkoord. Deze lokale uitvoering vindt plaats in de zogenaamde Regionale Energie Strategieeën, of wel RES'en. Nederland is opgedeeld in 30 van deze RES'en en wij proberen jongeren bij al deze lokale RES'en een stem te geven. Vandaar de naam Jong RES Nederland. It's all in the name of course. => link naar dit artikel.


Plannen voor het grootste Europese waterstofproject in Groningen | NOS, 27 februari De Gasunie, Groningen Seaports en Shell Nederland willen in Groningen het grootste groene waterstofproject van Europa bouwen. Vandaag presenteren ze plannen voor het project genaamd NortH2, waarbij een megawindpark op zee de stroom opwekt voor de productie van waterstof. => link naar dit artikel.


Politiek café over energietransitie | Heemsteedse courant, 28 februari In café Sligting (Zijlweg 18, Overveen) vindt maandag 2 maart vanaf 20.00 uur een politiek café over energietransitie plaats, georganiseerd door VVD Bloemendaal-Heemstede. => link naar dit artikel


Zorgen over draagvlak uitwerking Klimaatakkoord | BNR, 26 februari Er heersen grote zorgen over het draagvlak voor de uitwerking van het Klimaatakkoord, blijkt uit een eigen verslag van de zogenoemde Regionale Energie Strategieën. Inwoners en bedrijven zitten lang niet overal aan tafel, terwijl dit wel de ambitie is. => link naar dit artikel


Wekelijks op de hoogte blijven van het relevantste nieuws m.b.t. tot de RES, schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief18 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven