Zoeken
  • Dr2 RES Academie

De RES in het nieuws: Nieuwsbrief 13. vrijdag 14 februari 2020

De RES in het nieuws: “Op zon en wind haal je klimaatafspraken niet”, “Eerste Kamer stemt in met Invoeringswet Omgevingswet” en “Amsterdam zet in op zonnepanelen”. Lees het in de RES nieuwsbrief van deze week!


Dr2 RES academie nieuwsbrief Iedere week plaatsen wij vanuit Dr2 RES Academie een overzicht van actuele ontwikkelingen voor de Regionale Energiestrategie, uit Den Haag, de krant, de regio en overige media. Bijzonder nieuws in eigen regio? Deel het vooral met ons en stuur een mailtje naar jonah@dr2neweconomy.com! Altijd als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je in voor de nieuwsbrief onderaan de pagina.


RES: de opgave

In de RES werken overheden met maatschappelijke partners, netbeheerders (voor gas, elektriciteit en warmte), het bedrijfsleven en waar mogelijk bewoners regionaal gedragen keuzes uit. Dit doen zij voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (van fossiele naar duurzame bronnen) en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur.


Nieuws uit Den Haag


Eerste Kamer stemt in met Invoeringswet Omgevingswet

De Eerste Kamer heeft dinsdag (11 feb.) ingestemd met de Invoeringswet Omgevingswet. Deze wet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving en versnelt besluiten over projecten. Regelgeving wordt hierdoor eenvoudiger en biedt ruimte voor lokaal maatwerk. Het uitgangspunt van de wet is een goede balans tussen het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving.  Link naar dit artikel.


In de kranten


Zorgen om gevolgen klimaatblunder: ‘Straks krijgen we niemand meer op het groene spoor’| AD, 14 februari

De blunders van het Planbureau voor de Leefomgeving schaden het draagvlak voor het Klimaatakkoord. Burgers en lagere overheden verliezen zo vertrouwen in het vergroeningsbeleid. Dus proberen politieke kopstukken zoals minister Wiebes het rumoer te sussen. ⇒ Link naar dit artikel.


Dankzij de Green Deal kan het Klimaatakkoord deels de prullenbak in | Financieel Dagblad, 13 februari

Vriend en vijand waren verrast toen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in het regeerakkoord van oktober 2017 hun inmiddels bekende klimaatdoel opnamen: 49% minder CO2-uitstoot in 2030. Een scherp doel aangezien de Europese Unie (EU) als geheel toen nog op 40% koerste. ⇒ Link naar dit artikel.


Wereldwijde uitstoot CO2 gestabiliseerd, maar de neergang is nog niet begonnen | NRC 12 februari

Voor het eerst in jaren is de CO2-uitstoot voor energie niet toegenomen, meldt het Internationaal Energieagentschap. Maar voor gejuich is het te vroeg: dit is eerder gebeurd, en daarna nam de uitstoot weer gewoon toe. ⇒ Link naar dit artikel.


’Op zon en wind haal je klimaatafspraken niet’ | Telegraaf, 12 februari

’Brussel, met alle respect, stop een sok in jullie megafoon.” Aan deze uitspraak van de Britse premier Johnson moest ik denken toen de impact van de EU Green Deal tot me doorgedrongen was. De Europese Unie gaat dit decennium duizend miljard euro aan publiek-private investeringen naar groene ondernemingen sluizen; kernenergie is daarvan uitgesloten. ⇒ Link naar dit artikel.


Uitstoot CO2 bleef stabiel, steenkool verdrongen door gas, zon en wind | De Volkskrant. 12 februari

De uitstoot van het broeikasgas CO2 voor energiedoeleinden is afgelopen jaar wereldwijd gelijkgebleven op 33 miljard ton. Dat is bijzonder en onverwachts, want de economie groeide wel flink: 2,9 procent. In de rijke landen was sprake van een daling van de uitstoot met 3,5 procent, die precies opwoog tegen de groei in opkomende en arme landen. ⇒ Link naar dit artikel.


Europese Commissie wekt wrevel met selectie van energieprojecten | FD, 12 februari

Europese Commissie stelde lijst samen met projecten die voor subsidie in aanmerking komen. Daar staan veel gasprojecten op en ook een aantal Britse projecten. Dat lijkt lastig te rijmen met de Green Deal van eurocommissaris Frans Timmermans en de brexit. Linkse en groene Europarlementariërs klagen, maar lijken niet bij machte de lijst te torpederen. ⇒ Link naar dit artikel.


Er is wel steun voor het klimaatakkoord, maar geen enkele organisatie wil z’n handtekening eronder | NRC, 11 februari

Ruim zeventig organisaties steunen het klimaatakkoord, maar handtekeningen ontbreken. Niet erg, zegt voorzitter Ed Nijpels. ⇒ Link naar dit artikel.


Proef met aardgasvrije wijken verloopt niet overal even vlot | NOS, 10 februari

Bezorgdheid over hoge kosten, onzekerheid, vertraging, maar ook tevredenheid en warme voeten. Het proefproject met het aardgasvrij maken van een aantal woonwijken levert na het eerste jaar uiteenlopende resultaten op. Uit een rondgang van de regionale omroepen in de pilotwijken blijkt dat de ervaringen heel wisselend zijn, zowel bij bewoners als gemeenten. Op sommige plekken wordt goede voortgang geboekt, elders liggen projecten "hopeloos" achter op het schema. ⇒ Link naar dit artikel.


'Den Haag moet zich niet blindstaren op in tien jaar van het gas af willen' | AD, 10 februari

Energiebedrijven, politici en beleids-makers moeten bij de energietransitie beter hun best doen om burgers voor te bereiden. ,,Leg uit wat er in een huis verandert, en tegen welke kosten. Dat werkt beter dan het grote plaatje schetsen", zegt Ron Wit, directeur energietransitie bij Eneco. ⇒ Link naar dit artikel.


Nieuws uit de regio

‘Geen windmolens in buitengebied Castricum’ | De Castricummer, 13 februari

Als het aan milieuwethouder Falgun Binnendijk (CDA) ligt, komen er geen windmolens in het buitengebied van Castricum. ,,Onze inwoners zijn massaal tegen. We gaan het gebied beschermen.” => Link naar dit artikel.


Amsterdam komt met energieplan, zet in op zonnepanelen | NOS, 12 februari

Er moeten zoveel zonnepanelen en windmolens bij komen in Amsterdam, dat 80 procent van de huishoudens in de hoofdstad ermee van stroom kan worden voorzien. Dat komt neer op het elektriciteitsverbruik van 430.000 huishoudens. Onder het motto "geen dak onbenut" zet de gemeente vooral in op zonne-energie, blijkt uit de nieuwe zogenoemde Regionale Energie Strategie. => Link naar dit artikel.


CDA niet tegen windmolens: ‘Misschien wel tientallen in Twente’ | Tubantia, 13 februari

Het CDA zou niets zien in windmolens en zonneparken? Dat is een verkeerde indruk, zegt Bouwien Rutten, CDA-fractievoorzitter in Provinciale Staten van Overijssel. Maar zorgen heeft ze wel. „Twentse gemeenten moeten meer samenwerken bij het maken van plannen voor zon- en windenergie.” => Link naar dit artikel.


De provincie Zeeland wil van EPZ weten wat nodig is om kerncentrale in Borssele ook na 2033 open te houden. |  Internetbode, 6 februari

Het college van gedeputeerde staten vraagt dat in een brief aan EPZ, de eigenaar van de kerncentrale. Het bestuur heeft de brief verstuurd in het kader van de regionale energiestrategie. Daarin zegt Zeeland te streven naar een CO2-reductie van 49 procent in 2030 en te hopen in 2050 CO2-neutraal te zijn. => Link naar dit artikel.


Aanpak voor duurzaam Hardenberg vastgelegd | De Toren, 13 februari

De gemeente Hardenberg bouwt ook de komende jaren voortvarend aan een duurzame toekomst. Dat blijkt uit het meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg voor de periode 2020-2024. Wethouder Jan Ten Kate: "Het opwekken van meer duurzame energie en energiebesparing blijft een belangrijk thema. => Link naar dit artikel.


Er komen tot 2030 helemaal geen windmolens of zonneparken bij in Moerdijk | BN de Stem, 8 februari

Boeren in de gemeente Moerdijk die nog landbouwgrond willen aanbieden voor windmolens of zonneparken, kunnen het schudden. ,,Er komen tot 2030 geen windmolens of grootschalige zonneparken bij, uitgezonderd degene die al gepland zijn”, verzekert wethouder Désirée Brummans. => Link naar dit artikel.


Veel meer groene stroom in West-Brabant nodig: honderden hectares zonnepanelen en windmolens | BN de Stem, 10 februari

De kans dat er een windmolen of zonnepark bij u in de wijk komt, is niet zo groot. Maar er moeten de komende tien jaar wel honderden hectares aan zonnepanelen en een stuk of twaalf windmolens bij komen, in onze regio. => Link naar dit artikel.


Overige media


De omwenteling naar duurzaamheid is begonnen | De Correspondent, 13 februari

Jarenlang moest iedereen die zich zorgen maakte over het klimaat vooral proberen het onderwerp op de agenda te krijgen en te houden. Nu staat het daar en komt de omwenteling op stoom. In Nederland is de uitvoering van het Klimaatakkoord begonnen. Het land is daarvoor opgedeeld in dertig energieregio’s die voor 1 juni elk een concept Regionale Energiestrategie (RES) moeten presenteren. In zo’n conceptplan worden voorstellen gedaan voor onder meer de opschaling van de duurzame energieproductie. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gaat alle plannen doorrekenen, daarna wordt er verder over onderhandeld en worden de plannen – met beleid tot 2030 – definitief.  => Link naar dit artikel.


De regionale Energie Strategie: Wat is dat? | Omroep Flevoland, 12 Flevoland

De Regionale Energie Strategie, wat is dat nou precies? Omroep Flevoland over de Regionale Energie Strategie met Remco Dolstra. Hij is de projectleider van de RES Flevoland. => Link naar dit artikel.


Studio Energie | Ben Voorhorst (Tennet) over het effect van meer zon en wind op het elektriciteitsysteem

Ben Voorhorst reageert op de doorrekening van PBL en spreekt over het rapport van Tennet over het effect van meer zon en wind op het elektriciteitsysteem waar een aantal toekomstscenario’s in doorberekend zijn. Conclusie: komende jaren is de leveringszekerheid toereikend tot 2025. Daarna ontstaan risico’s door de afname van thermisch vermogen en onzekerheden op de Europese elektriciteitsmarkt. ⇒ Link naar deze podcast.


Evenementen & Bijeenkomsten


Stowa-Bijeenkomst regionale en lokale potentie aquathermie in beeld | 18 februari

Stowa organiseert een presentatie van de TEO- en TEA-viewer. Met deze viewers wordt de regionale en lokale potentie van TEO en TEA in beeld gebracht. Doelgroep zijn de trekkers van de Regionale Structuur Warmte in de 30 RES-regio’s en de contactpersonen van de waterschappen. ⇒ Link naar dit artikel.


Wekelijks op de hoogte blijven van het relevantste nieuws m.b.t. tot de RES, schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.
13 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven