Zoeken
  • Dr2 RES Academie

De RES in het nieuws: Nieuwsbrief 12. vrijdag 7 februari 2020

De RES in het nieuws: 'Minister van Economische Zaken en Klimaat reageert op vragen inzake het gebruik van houtige biomassa voor energietoepassingen'; '16 Limburgse gemeenten zonder doelstellingen voor energietransitie'; Bewoners Medemblik niet blij met besluit windturbines' Lees het in de RES nieuwsbrief van deze week!


Dr2 RES academie nieuwsbrief Iedere week plaatsen wij vanuit Dr2 RES Academie een overzicht van actuele ontwikkelingen voor de Regionale Energiestrategie, uit Den Haag, de krant, de regio en overige media. Bijzonder nieuws in eigen regio? Deel het vooral met ons en stuur een mailtje naar jonah@dr2neweconomy.com! Altijd als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je in voor de nieuwsbrief onderaan de pagina.


RES: de opgave

In de RES werken overheden met maatschappelijke partners, netbeheerders (voor gas, elektriciteit en warmte), het bedrijfsleven en waar mogelijk bewoners regionaal gedragen keuzes uit. Dit doen zij voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (van fossiele naar duurzame bronnen) en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur.


Nieuws uit Den Haag


Minister van Economische Zaken en Klimaat reageert op vragen inzake het gebruik van houtige biomassa voor energietoepassingen

Zijn de maatregelen die de regering neemt tegen de negatieve effecten van kleinere biomassacentrales op de lokale luchtkwaliteit hebben wel afdoende? En als het kabinet ‘duurzame biomassa’ wilt, dient er gecontroleerd te worden waar die biomassa vandaan komt. Minister Wiebes reageerde donderdag op de vragen die werden gesteld door de Partij van de Dieren. ⇒ Link naar dit artikel.


Tweede Kamer behandelt Groeibrief van het kabinet

Hoe blijft Nederland welvarend in de toekomst? Het kabinet presenteerde in december een strategie voor economische groei. De Kamer sprak dinsdag (4 februari) over de plannen met minister Wiebes (EZK). De Kamer is ambivalent, zo bleek. ⇒ Link naar dit artikel.


In de kranten


Kolenstroom in Europa een aflopende zaak | NRC, vrijdag 7 februari

De Europese stroommarkt is sinds 2019 in snel tempo aan het vergroenen. Ook in Nederland draaiden kolencentrales veel minder. ⇒ Link naar dit artikel.


Wind en zon halen voor het eerst kolen in | FD, vrijdag 7 februari

De energietransitie in Europa begint van de grond te komen. De CO₂-uitstoot van de opwekking van elektriciteit in de Europese Unie (EU) nam afgelopen jaar met 12% af. Dat komt voor de helft door de groei van zonne- en windenergie. De andere helft is te danken aan de vervanging van kolengestookte energiecentrales door gasgestookte centrales. Inmiddels wekken wind en zon in Europa meer elektriciteit op dan kolen. ⇒ Link naar dit artikel.


'Waterstof is voor Nederland een van de beste opties' | AD, woensdag 5 februari

Miljoenen woningen moeten energieneutraal worden gemaakt. Dat wordt nog een helse opgave, voorspelt Arthur van Schayk, directeur van Remeha, fabrikant van verwarmingsketels en warmtepompen. ⇒ Link naar dit artikel.


'Nu stoppen met aardgas zorgt juist voor méér CO2-uitstoot' | AD, dinsdag 4 februari

Het besluit om alle huizen van het gas af te halen is een grote fout van het kabinet, stelt hoogleraar energiesystemen David Smeulders. ,,Aardgas is juist een onderdeel van de klimaatoplossing.'' ⇒ Link naar dit artikel.


Nul keer gas gevonden in de Noordzee | NRC, dinsdag 4 februari

Voor het eerst in decennia vond vorig jaar geen enkele geslaagde boring naar gas of olie plaats. Een tegenvaller voor het kabinet. ⇒ Link naar dit artikel.


Help/Hoera, de wijk moet van het gas af | Volkskrant, zaterdag 1 februari

Wie denkt dat het overdreven is de energietransitie 'de grootste naoorlogse verbouwing van Nederland' te noemen, moet eens komen kijken aan het Feanhusterpaad in het Friese dorp Garyp. ⇒ Link naar dit artikel.


Hoe het kon dat Nederland nog zo lang kolencentrales bleef bouwen | NRC, zaterdag 1 februari

Geen Europees land dat zo laat nog zoveel kolencentrales bouwde als Nederland. Hoe konden stroomproducenten en opeenvolgende kabinetten zich zo vergissen? ⇒ Link naar dit artikel.


Nieuws uit de regio


Mogelijkheden opwerk van duurzame energie Amstelveen | RTVA, vrijdag 7 februari

Inwoners, het bedrijfsleven en raadsleden hebben afgelopen maandag 3 februari in kaart gebracht welke mogelijkheden er in Amstelveen zijn voor het grootschalig opwekken van duurzame energie (zonne-energie en in beperkte mate windenergie). Het is de ambitie van Amstelveen om in 2040 onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, zoals aardgas. Mede hierdoor zal de vraag naar duurzame elektriciteit toenemen. ⇒ Link naar dit artikel.


CDA en D66 bezorgd over energie-aanpak Zuid-Limburg | 1Limburg, donderdag 6 februari

CDA en D66 in het Limburgs Parlement hebben grote zorgen over de voortgang van de overstap naar duurzame energie in de zestien Zuid-Limburgse gemeenten. De gemeenten hebben namelijk nog geen concrete doelstelling geformuleerd over hoeveel groene energie zij in 2030 willen opwekken. ⇒ Link naar dit artikel.


VVD Súdwest-Fryslân: ‘Zet in op waterstof’ | Leeuwarder Courant, woensdag 5 februari

Raadslid Simon de Witte (VVD) roept het college van Súdwest-Fryslân op om waterstof en groen gas een belangrijker onderdeel te maken van de Regionale Energiestrategie. De VVD-fractie diende op 4 juli een soortgelijke motie in, die op unanieme steun van de gemeenteraad kon rekenen. De VVD ziet in deze energiebronnen een goede aanvulling op duurzame elektriciteit, omdat het elektriciteitsnet het steeds moeilijker heeft alle duurzame stroom te verwerken. ⇒ Link naar dit artikel.


Windturbines straks op 400 én 198 meter van woningen | MB Actueel, vrijdag 7 februari

Met steun van de VVD, D66, PvdA en GroenLinks, heeft gedeputeerde Edward Stigter zijn zin gekregen. De wettelijke grens van 600 meter is teruggebracht naar even ruim 400 meter, waardoor de weg vrij is gemaakt voor de komst van 150 tot 200 windturbines van 175 meter hoog. Voor mensen die op het platteland wonen met de buren op enkele honderden meters gaat het nog erger worden, daar is de grens op 198 meter gesteld. ⇒ Link naar dit artikel.


Lokale energieplannen zullen steeds vaker op burgerprotest stuiten | Friesch Dagblad, donderdag 6 februari

Er zullen in de nabije toekomst vaker protesten klinken van dorpsbewoners tegen plannen van een lokale energiecoöperatie, verwacht Jappie Rijpma, bestuurslid van Ús Koöperaasje, koepelorganisatie van Friese energiecoöperaties. ⇒ Link naar dit artikel.


Overige media


Podcast ‘Cyber and Climate Risks | The Energy Transition Show, 5 februari

In deze podcast interviewt exper Chris Nelder zijn gasten over de relatie tussen digitalisering, Internet of Things, power-grids en de energietransitie. ⇒ Link naar de podcast.


Evenementen & Bijeenkomsten


RES Coördinatorendag | maandag 10 februari

Bestemd voor RES Coördinatoren. Tijdens de RES coördinatorendag op 30 oktober werd duidelijk dat een nieuwe bijeenkomst het best in februari kon plaatsvinden. Op 10 februari 2020 organiseert NP RES een inspirerende RES-middag, in Villa Jongerius te Utrecht. ⇒ Link naar dit evenement.


Bestuurlijk omgaan met veiligheidsrisico’s van de energietransitie | woensdag 12 februari

Op instigatie van Jan van Belzen, burgemeester van Barendrecht, organiseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op woensdag 12 februari 2020 een workshop voor burgemeesters en energiewethouders. De workshop vormt het startpunt voor de ontwikkeling van een handreiking voor het omgaan met bestuurlijke dillema’s rond veiligheidskwesties van de energietransitie. ⇒ Link naar dit evenement.


Provincie Noord-Brabant: Raadsleden en de energietransitie: wat heb ik erover te zeggen? | woensdag 12 februari

Provincie Noord-Brabant organiseert een serie van vier bijeenkomsten voor Brabantse bestuurders, ambtenaren en raadsleden betrokken bij de RES. Tijdens de tweede bijeenkomst komt de rol van raadsleden aanbod. ⇒ Link naar dit evenement .

11 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven