Zoeken
  • Dr2 RES Academie

De RES in het nieuws | Nieuwsbrief 11.

De RES in het nieuws: Nederland werd vorige week bestempeld als ‘slechtste jongetje van de klas’ als het gaat om hernieuwbare opwek. Deze week verscheen opeens een heel ander beeld “Indrukwekkende cijfers: op een totaal van 118 terawattuur (TWh) consumptie van energie was vorig jaar liefst 54 TWh groen.” Hoe maak je grijze stroom groen? Lees het in de RES nieuwsbrief van deze week!


Dr2 RES academie nieuwsbrief Iedere week plaatsen wij vanuit de Dr2 RES Academie een overzicht van actuele ontwikkelingen voor de Regionale Energiestrategie, uit Den Haag, de krant, de regio en overige media. Bijzonder nieuws in eigen regio? Deel het vooral met ons en stuur een mailtje naar jonah@dr2neweconomy.com! Altijd als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je in voor de nieuwsbrief onderaan de pagina.


RES: de opgave

In de RES werken overheden met maatschappelijke partners, netbeheerders (voor gas, elektriciteit en warmte), het bedrijfsleven en waar mogelijk bewoners regionaal gedragen keuzes uit. Dit doen zij voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (van fossiele naar duurzame bronnen) en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur.


Nieuws uit Den Haag


Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de afspraken van de sector landbouw en landgebruik in het Klimaatakkoord

In haar brief informeert de Minister voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Tweede Kamer over de voortgang van de afspraken in het Klimaatakkoord. Hierbij wordt ook ingegaan op het verzoek van kamerlid Moorlag (PvdA) om duidelijkheid te geven over het commitment van partijen en een toelichting op hoe de procesregie vorm krijgt meegenomen. Link naar dit artikel.


Project HY3: Nederland en Duitsland onderzoeken opschaling groene waterstof

Nederland, Noordrijn-Westfalen en de Bondsrepubliek Duitsland doen een gezamenlijk onderzoek naar de haalbaarheid van een transnationale waardeketen voor groene waterstof die zich uitstrekt van de Noordzee tot de industrieclusters in het grensgebied van Nederland en Noordrijn-Westfalen. Het onderzoek wordt uitgevoerd als trilateraal project van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat van Nederland, het Ministerie van Economische Zaken, Innovatie, Digitalisering en Energie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen en het Bondsministerie van Economische Zaken en Energie van Duitsland. Elk van de drie partijen heeft een instelling aangewezen om het project te leiden of zal dit in de komende tijd doen. Nederland heeft TNO aangewezen en Noordrijn-Westfalen heeft onderzoekscentrum IEK-3 Forschungszentrum Jülich aangewezen.Link naar dit artikel.


In de kranten


Belast kolenstroom uit niet-EU-landen | FD, 30 januari

Niet ten onrechte hebben offshorebelastingparadijzen een slechte reputatie. Steevast gaat het om vermogens die, al dan niet legaal verkregen, zijn weggesluisd en waar geen belasting over wordt betaald. Uiteindelijk ondermijnt dat de samenleving. Nu is er een nieuw type offshoreparadijs: een waar CO₂-uitstoot niet wordt belast. ⇒ Link naar het artikel.


‘Klimaatonderzoeken veel te pessimistisch’ | ND, 30 januari

De opwarming gaat hard, maar zó hard nou ook weer niet. Talloze studies naar de gevolgen van klimaatverandering gaan uit van een CO2-uitstoot die veel meer oploopt dan energie-experts reëel achten. Daardoor schetsen ze een veel somberder beeld van klimaatverandering dan gerechtvaardigd is. ⇒ Link naar het artikel.


Bomenboeren helpen met resthout Nederland aan duurzame energie | Trouw, 29 januari

Nederland wil verantwoord omgaan met biomassacentrales. Dat is terecht, vinden wij van Enviva, producent van houtpellets. Dit vereist alleen wel dat feiten en beweringen worden gescheiden. Feit is dat het gebruik van houtpellets in centrales juist leidt tot meer bossen. Feit is ook dat houtpellets bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen en dat bomenboeren een betere prijs krijgen voor het beheren van de natuur in hun bossen. ⇒ Link naar het artikel.


Zo kan Grijze stroom groen worden | NRC next, 28 januari

Nederlanders nemen veel meer groene stroom af dan Nederland produceert. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Groene stroom in Nederland is populair. Meer dan de helft van de huishoudens in Nederland neemt stroom af die voortkomt uit wind, zon of biomassa. En dat vertaalt zich in indrukwekkende cijfers: op een totaal van 118 terawattuur (TWh) was vorig jaar liefst 54 TWh groen. Staan hier dan zo veel windmolens en zonneparken? ⇒ Link naar het artikel.


Red de Nederlandse gasproductie voor het klimaat | NRC, 28 januari

Nederland schat de gasproductie steevast te hoog in, schrijven Jilles van den Beukel en Lucia van Geuns. De consumptie neemt niet af, waardoor import van minder schoon Russisch gas toeneemt. ⇒ Link naar het artikel.


‘Met zon en wind halen we de doelen niet’ | De Volkskrant, 28 januari

Kernenergie in Nederland leek een doodlopende weg, maar is het laatste jaar weer een item. Dus ligt ook de vraag op tafel of de centrale in Borssele na 2034 nog open moet blijven. Borssele-directeur Carlo Wolters roept op de wet te wijzigen én nieuwe centrales te bouwen. 'Ik wil ze hier wel hebben.' ⇒ Link naar het artikel.


Hou de energietransitie wel Democratisch | Volkskrant, 25 januari

Bij de energietransitie kunnen we niet overal 'tegen' zijn. Maar, schrijft Marco Visscher, kunnen we dan ten minste vóór het recht van de lokale bevolking zijn om te bepalen hoe er in hun gebied invulling aan wordt gegeven? ⇒ Link naar het artikel.


Nieuws uit de regio


'Delft moet voor 2025 van gas af' | AD, 28 januari

De nieuwe stadsbouwmeester Tako Postma wil de binnenstad van Delft als eerste historische stad ter wereld in vier jaar van het gas halen en op een warmtenet aansluiten. ,,Het monumentale centrum in 2025 energieneutraal: dat zou wereldnieuws zijn." ⇒ Link naar het artikel.


Laren: Verder kijken dan alleen zon en wind voor groene stroom | De Gooi en Eemlander, 31 januari

Bij het opwekken van extra groene stroom moet niet alleen worden gekeken naar zon en wind als bronnen, maar ook naar ’in de nabije toekomst beschikbare energietechnieken’. Dat heeft de meerderheid van de gemeenteraad van Laren uitgesproken door deze week een motie van die strekking aan te nemen. ⇒ Link naar het artikel.


Strijders tegen windturbines trekken maandag op naar Provinciehuis | NoordHollands Dagblad, 30 januari

Verzet tegen de plannen voor energiewinning door wind en zon op land, neemt allengs georganiseerdere vormen aan. Maandag maken verontruste burgers uit met name het noordelijk deel van Noord-Holland hun opwachting bij het Provinciehuis in Haarlem. De spandoeken worden al beschilderd. ⇒ Link naar het artikel.


Niet in mijn achtertuin? Provincie is blij dat Tubbergen juist zélf initiatief neemt voor windmolens | Tubantia, 29 januari

De provincie Overijssel staat in principe positief tegenover het gemeentelijke initiatief uit Tubbergen om zelf plannen te ontwikkelen voor plaatsing van windmolens voor energieopwekking. Maar gedeputeerde De Bree verbindt wel voorwaarden aan de plannen. ⇒ Link naar het artikel.


Overige media


36 gemeenten ondertekenen akkoord voor schone lucht | VNG

36 Gemeenten tekenden samen met minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen het Schone Lucht Akkoord. Daarmee zetten ze hun handtekening onder afspraken voor het verbeteren van de luchtkwaliteit.


Podcast Studio Energie

Jilles van den Beukel over hoe minder gaswinning in Nederland slecht is voor het klimaat.

Link naar de podcast.


Evenementen & Bijeenkomsten


Aan de Slag met de Omgevingswet (Slagsessie) | Den Haag, 5 feb | Den Bosch, 6 feb

Iedereen is volop aan de slag met de Omgevingswet. Veel mensen maken de wet concreet door te oefenen tijdens een Slagsessie. En juridische begrippen en instrumenten in de praktijk te brengen. Wat blijkt? Je gaat het pas zien als je het doet. We lopen met elkaar tegen vraagstukken en hobbels aan. Hoe meer we ons erin verdiepen, hoe meer concrete vragen boven komen. Hoe gaat het allemaal praktisch werken straks?

17 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven