Zoeken
  • Dr2 RES Academie

De RES in het nieuws: Nieuwsbrief 10. vrijdag 24 januari 2020

De RES in het nieuws, met deze week: “Nederland presteert het allerslechtst”, “Nederland over vijf jaar afhankelijk van stroom uit het buitenland”, “Kamerbrief over bestuurlijke sessies voor aardgasvrije wijken” en “Onvoldoende ruimte is op het elektriciteitsnet voor zonneparken”. Lees de Dr2 RES Academie nieuwsbrief van week 4!


Dr2 RES academie nieuwsbrief Iedere week plaatsen wij op de Dr2 RES Academie een overzicht van actuele ontwikkelingen voor de Regionale Energiestrategie, uit de krant, de regio en overige media. Deze week zijn we daarnaast van start gegaan met wekelijkse politieke monitoring uit Den Haag. Bijzonder nieuws in eigen regio? Deel het vooral met ons en stuur een mailtje naar jonah@dr2neweconomy.com! Altijd als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je in voor de nieuwsbrief onderaan de pagina.


RES: de opgave

In de RES werken overheden met maatschappelijke partners, netbeheerders (voor gas, elektriciteit en warmte), het bedrijfsleven en waar mogelijk bewoners regionaal gedragen keuzes uit. Dit doen zij voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (van fossiele naar duurzame bronnen) en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur. Deze week in het nieuws:


Nieuws uit Den Haag


Voortgang Programma Aardgasvrije Wijken

Op 22 januari stuurde Minister Knops een kamerbrief over de voortgang van het Programma Aardasvrije wijken. In deze brief wordt gesteld dat gemeenten de regierol hebben in het aardgasvrij maken van wijken en dorpen. Voor gemeentes is deze rol soms nog lastig in te vullen, er wordt op verzoek van de bestuurders van de proeftuinen een bestuurlijke sessie georganiseer in 2020 om in gesprek te gaan over de invulling van de regierol.

Komend jaar zal in samenwerking met gemeenten, maatschappelijke partners, kennisinstellingen en andere departementen een onderzoeksagenda worden opgesteld. Ook loopt er sinds 2018 onder leiding van Platform31 en Nyenrode Business Universiteit, ondersteund door het ministerie van BZK, het Experimenteerprogramma Verduurzaming Kwetsbare Wijken, waarin vijftien gemeenten werken aan de ambitie om de energietransitie te gebruiken als impuls voor integrale wijkverbetering.


In de kranten


Nederland presteert het allerslechtst | NRC, vrijdag 24 januari 2020

Europese cijfers tonen dat Nederland niet bang hoeft te zijn voorop te lopen met duurzaamheid. ⇒ Link naar dit artikel.


Kernenergie afschrijven is kortzichtig, Brussel | NRC, donderdag 23 januari 2020

De Europese ‘Green Deal’ zet in op energie uit wind en zon. In werkelijk duurzame scenario’s voor de lange termijn is er juist een goede businesscase voor kernenergie, schrijft André Wakker. ⇒ Link naar dit artikel.


EU-plan van 1.000.000.000.000 euro | Volkskrant, dinsdag 21 januari 2020

Europees Commissaris Johannes Hahn (Budget) becijfert dat er minimaal voor 1.000 miljard euro geïnvesteerd moet worden om de klimaatverandering een halt toe te roepen. Vandaag moet hij de EU-ministers van Financiën overtuigen. ⇒ Link naar dit artikel.


Waar vind ik het écht groene energiecontract? | Trouw, dinsdag 21 januari 2020

Thuis even een duurzaam energiecontract afsluiten, dat is nog niet zo simpel als het klinkt. Bereid u voor op een speurtocht. ⇒ Link naar dit artikel. ⇒ Link naar het artikel.


'Gas en oliesector investeert amper in duurzame energie' | Trouw, dinsdag 21 januari 2020

De olie- en gassector moet werk gaan maken van duurzame energie. "Niets doen is simpelweg geen optie", waarschuwt het Internationaal Energieagentschap in een nieuw rapport. ⇒ Link naar het artikel. ⇒ Link naar het artikel.


Oud tankstation nu ‘groene oase’ | Telegraaf, dinsdag 21 januari 2020

Het dak van het voormalig tankstation aan het Haagse Willem Witsenplein is getransformeerd tot een groene oase.


‘Altijd goedkope stroom is geen zekerheid meer’ | NRC, zaterdag 18 januari 2020

Zonnepanelen en windmolens zorgen voor meer onzekerheid. Bij schaarste van stroom moet de prijs flink omhoog, vindt Tennet. ⇒ Link naar het artikel.


Nederland zal vanaf 2025 meer stroom importeren | FD, zaterdag 18 januari 2020

Nederland zal vanaf 2025 steeds vaker stroom moeten importeren. Dat stelt Tennet, eigenaar van het hoogspanningsnet, in een jaarlijks rapport over de leveringszekerheid. Er ontstaat meer onzekerheid doordat gas en kolencentrales uitgaan. ⇒ Link naar het artikel.


Nieuws uit de regio


Vol net houdt honderden megawatts aan zonneprojecten tegen | Friesch Dagblad, 24 januari 2020

Netbeheerder Liander moest vorig jaar 146 concrete aanvragen voor zonneprojecten in Fryslân (deels) weigeren omdat er onvoldoende ruimte is op het elektriciteitsnet, samen goed voor 261 megawatt aan piekvermogen. Dat blijkt uit cijfers van Liander. Fryslân loopt hiermee in theorie voor ruim 250.000 huishoudens aan groene stroom mis. ⇒ Link naar dit artikel


Lokale insteek energietransitie belicht in 1ste Aanleg | Heemsteedse courant, 24 januari 2020

Wat is de invloed van de energietransitie op het dagelijks leven? Dat is de vraag die maandag 27 januari centraal staat bij de derde bijeenkomst van de VVD over de energietransitie, dit keer met de focus op de lokale impact. Zeker is dat er in de directe omgeving de komende jaren veel gaat veranderen, maar wat precies? Het wordt in deze bijeenkomst duidelijker. De bijeenkomst vindt vanaf 20.00 uur plaats in café De 1ste Aanleg (Raadhuisstraat 103). ⇒ Link naar dit artikel


Súdwest: inwoners aan zet bij energietransitie | Sneeker Nieuwsblad, 23 januari

Inwoners van Súdwest-Fryslân krijgen een belangrijke stem bij het bepalen van de bijdrage van de gemeente aan de energietransitie in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES). Voor het bevragen van de inwoners huurt de gemeente de onafhankelijke specialisten in van het Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid (NPBO). ⇒ Link naar dit artikel


Denk ook mee over geschikte mogelijkheden voor zonne- en windenergie in Langedijk! | Langedijker Dagblad, 23 januari

LANGEDIJK - Graag nodigt wethouder duurzaamheid, Nils Langedijk, u uit voor een van de meedenkavonden over duurzame energie op 3 of 5 februari in De Binding. Nederland moet meer duurzame energie opwekken met zonne- en windenergie. Dit staat beschreven in het nationale Klimaatakkoord. Uiteindelijk wil Nederland geen fossiele brandstoffen, zoals aardgas, steenkool en olie, meer nodig hebben. ⇒ Link naar dit artikel


Druk bezochte 2e meedenkbijeenkomst RES Hoeksche waard | HW nieuws, woensdag 22 januari 2020

Dinsdagavond was de 2e meedenkbijeenkomst over de RES hoeksche waard waar ruim 100 inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers, volksvertegenwoordigers, Waardmakers en andere betrokken op af kwamen. ⇒ Link naar dit artikel.


‘Plaats windmolens in Noordoost-Gelderland bij bedrijventerreinen' | Omroep Gelderland, 21 januari

Inwoners van Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem Voorst en Zutphen zien het liefst dat windmolens bij bedrijventerreinen komen. Dat blijkt uit een enquête van de Cleantech Regio waar deze gemeenten onder vallen. ⇒ Link naar dit artikel


Komen hier gigawindmolens? | AD, 20 januari 2020

In Abcoude en Amsterdam-Zuidoost groeit de vrees voor windmolens rond het groen van het Gein. Actiegroepen roeren zich, maar noem ze geen klimaatontkenners of 'nimby's'. Ze willen juist het landschap behouden. ⇒ Link naar dit artikel.


Overige media


Flevolandse boeren en tuinders doen energieaanbod | Nieuwe Oogst, 24 januari

De afdelingen van LTO Noord regio West, waar ook Flevoland onder valt, zijn bezig met het formuleren van een agrarisch energieaanbod per gemeente. Ze willen zo meer sturing geven aan hoe de overgang naar duurzame energieopwekking op het platteland wordt ingevuld. ⇒ Link naar dit artikel


Onze duurzame ambities stroken niet met ons rapportcijfer | BNR, 23 januari

Nederlandse energie is de minst duurzame van alle EU-landen. Niet alleen doen we het het

slechtste, ook lopen we het verst achter op de doelstellingen voor 2020. 'We doen onze uiterste best, maar het gaat niet gemakkelijk en daar zijn redenen voor', zegt energiedeskundige Remco de Boer. ⇒ Link naar deze podcast


Zoeken naar juiste alternatieven | Sa!, 23 januari 2020

De inwoners van Opsterland mogen de komende jaren zelf meedenken over hoe hun eigen dorp of wijk in 2035 energieneutraal kan zijn. Alternatieve vormen van energie zijn er voldoende. Nu is het per dorp zoeken naar passende en betaalbare oplossingen. ⇒ Link naar dit artikel


Events


3rd Combined Energy Conference 2020 | Topsector Energie, 29 januari 2020

Achieving CO2-reduction in the energy and industry sectors via cross-border projects in the Netherlands and North Rhine-Westphalia ⇒ Link naar het eventEZK-evenement: Partners in energie-uitdagingen 2020 | EZK, 30 januari 2020

Kom naar de vierde editie van het EZK evenement: Partners in Energie-uitdagingen op 30 januari 2020. Werkt u als ondernemer of gemeentehandhaver - nu of binnenkort - aan duurzame warmte, energiebesparing of de opwekking van duurzame energie? Dan kunt u zich in één middag laten bijpraten over alle actuele ontwikkelingen. ⇒ Link naar het event

30 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven