Zoeken
  • Dr2 RES Academie

Collectieve warmtevoorziening: een internetconsultatie

Terugkerend thema in de energietransitie, met name op lokaal niveau, is een collectieve warmtevoorziening. Omdat fossiele bronnen niet meer passen in een moderne energievoorziening maar duurzame warmte niet voor alle huishoudens is te realiseren, komt het warmtenet in beeld. Gevoed met restwarmte uit de industrie of een duurzame warmtebron als gft-afval, draagt een warmtenet bij aan het vervangen van fossiel waar individuele oplossingen (bijv. via zonnepanelen) haalbaar noch betaalbaar zijn. Dit geldt met name in de grotere steden. Het overwegen van een warmtenet is dan ook in veel regio's en gemeenten onderdeel van de Regionale Energiestrategie (RES). Dat een warmtenet niet eenvoudig te realiseren is, blijkt inmiddels in de praktijk. De businesscase is complex en heeft massa nodig om realistisch te zijn. Er spelen vragen als; waar komt de warmte vandaan, tegen welke kosten, wie investeert en welke partij draagt het risico, hoe reageren bewoners, etc.

Internetconsultatie

Het kabinet is een internet consultatie gestart om in kaart te brengen waar de uitdagingen en kansen liggen. Iedereen die betrokken is of wil zijn bij collectieve warmtevoorzieningen kan tot 7 augustus 2020 reageren. Deze oproep is o.a. gericht naar warmteverbruikers, warmtebedrijven, (rest)warmteproducenten, woningcorporaties, gemeenten, provincies, Verenigingen van Eigenaren (VvE’s), verhuurders en belangenorganisaties van voornoemde partijen. Mocht u daarbij ondersteuning kunnen gebruiken, aarzel dan niet contact met ons op te nemen en de gecombineerde ervaring aan te spreken van Droge & van Drimmelen en Dr2 NewEconomy op het snijvlak van energie en public affairs. Meer weten? Neem contact op met Marieke van de Werf, marieke@dr2neweconomy.com of 06-50419896


Wetsvoorstel collectieve warmtevoorziening

In het kader van de wijkgerichte aanpak krijgen gemeenten binnen de wet collectieve warmtevoorziening meer sturingsmogelijkheden om de aanleg en exploitatie van de collectieve warmtesystemen te bevorderen. Daarbij wordt er een integrale verantwoordelijkheid neergelegd bij de warmtebedrijven, die verantwoordelijk worden voor de warmtelevering binnen een afgebakend gebied. Tevens zal er een nieuwe tariefsystematiek worden geïmplementeerd die meer zekerheid biedt voor de warmtebedrijven.

Meer weten? Lees alles over de wet collectieve warmtevoorziening - Haagse Kennis
15 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven