Dr2 RES Academie

Ondersteuning van bestuurders in de regionale energiestrategie

Nederland bevindt zich in een transitie, die, om de doelen van het Parijs-akkoord te behalen een ingrijpende verandering van onze energievoorziening beoogt. Inmiddels is het Klimaatakkoord gepubliceerd en dertig regio’s zijn lokaal vorm aan het geven wat landelijk is bedacht. Het bestuurlijk talent dat deze uitdaging aangaat verdient vanzelfsprekend de best beschikbare ondersteuning. Met dit streven is er de afgelopen maanden door de Rijksoverheid, RVO en VNG gewerkt aan een ondersteuningsprogramma voor de uitvoering van de RES.

 

Aanvullend op dit aanbod, richt de Dr2 RES-Academie zich specifiek op ondersteuning van bestuurders en managers. Sturing geven aan de regionale energietransitie in het krachtenveld tussen top-down kaders en bottom-up wensen en tussen interbestuurlijke afstemming en politieke verantwoording is beslist geen sinecure. De Dr2 RES-Academie biedt antwoorden op de vragen die hieruit voortkomen en helpt valkuilen te vermijden.

 

Dr2 RES-Academie is een co-creatie van de transitie-experts van Dr2 New Economy, public affairs-specialisten van Dröge & van Drimmelen en een breed netwerk aan experts en sleutelfiguren binnen de Regionale Energiestrategieën (RES).

Sustainable Energy
 

De vraagstukken

Op onder meer deze terreinen biedt de Dr2 RES-Academie voor RES-bestuurders in de regio een module bestaande uit: inspirerende lezing, kennis-uitwisseling, inhoudelijke workshop, vaardigheidstraining & het leiden van strategische onderhandelingen.

 

Vanuit welke (gezamenlijke) visie ga ik het project aan?

Het team

Marieke van der Werf
 

Partner en Senior Adviseur Dröge & van Drimmelen en Dr2 New Economy
Voormalig deelraadslid Gemeente Amsterdam en oud-Tweede Kamerlid woordvoerder energie, specialist bestuur & beleid, energie en public affairs
marieke@dr2neweconomy.com 

06 50 41 98 96

Iris Grobben

Junior adviseur Dr2 NewEconomy
specialist transitie vraagstukken en participatieprocessen
iris@dr2neweconomy.com 

06 49 32 17 26

Sander des Tombe

 

Junior adviseur Dröge & van Drimmelen
specialist public affairs, onderhandelingen en financiële haalbaarheid
s.des.tombe@dr2.nl 

06 53 19 41 81

Pepijn Duijvestein

Directeur en Senior Business Innovator Dr2 New Economy, Sector Coordinator Decentrale Overheden CIRCO, Lid van de Raad van Toekomst bij Alliander. 

Mede ontwikkelaar en actief binnen SMART-grid werkgroep bij Schoonschip. Voormalig Incubation Manager bij YES!Delft, YP bij de SER energieakkoord en de Windcentrale.

pepijn@dr2neweconomy.com

06 41 33 38 89

Jonah Link

Junior Adviseur Dr2 NewEconomy
specialist stakeholder analyse, milieu-technische & planologische vraagstukken

jonah@dr2neweconomy.com

06 81 14 73 86

 

Dr2 RES Academie is een co-creatie van
Dr2 New Economy en Dröge & van Drimmelen

 
Dr2NewEconomyLogo.png

Dr2 New Economy

Dr2 New Economy creëert samen met bedrijven en (lokale) overheden een nieuw economische perspectief. Wij zetten ons proces- & analyse model in om sociale uitdagingen, maatschappelijke ontwikkelingen en trends te transformeren tot kansen voor onze opdrachtgevers en samenleving. Zo bouwen we samen aan New Economy 2030.

Dröge & van Drimmelen

Dröge & van Drimmelen is een Haags adviesbureau dat actief is op het snijvlak van public affairs en corporate communicatie. De kern van ons werk is u te helpen maatschappelijk en politiek draagvlak te verwerven voor uw issues.

Dr2LOGO.png