Dr2 RES Academie

Ondersteuning van regio's in de regionale energiestrategie

Nederland bevindt zich in een transitie, die, om de doelen van het Parijs-akkoord te behalen een ingrijpende verandering van onze energievoorziening beoogt. Inmiddels is het Klimaatakkoord gepubliceerd en dertig regio’s zijn lokaal vorm aan het geven wat landelijk is bedacht. Het bestuurlijk talent dat deze uitdaging aangaat verdient vanzelfsprekend de best beschikbare ondersteuning. Met dit streven is er de afgelopen maanden door de Rijksoverheid, RVO en VNG gewerkt aan een ondersteuningsprogramma voor de uitvoering van de RES.

 

Aanvullend op dit aanbod, richt de Dr2 RES-Academie zich specifiek op ondersteuning in de vormgeving van de regionale energiestrategie en de implementatie. Sturing geven aan de regionale energietransitie in het krachtenveld tussen top-down kaders en bottom-up wensen en tussen interbestuurlijke afstemming en politieke verantwoording is beslist geen sinecure. Participatie, draagvlak en betrokkenheid van bewoners vormt daarbij een belangrijk aspect voor het slagen van deze transitie. De Dr2 RES-Academie biedt antwoorden op de vragen die hieruit voortkomen en helpt regio's met het verder vormgeven van hun hernieuwbare energievoorzieningen. 

 

Dr2 RES-Academie is een co-creatie van de transitie-experts van New Economy, public affairs-specialisten van Dröge & van Drimmelen en een breed netwerk aan experts en sleutelfiguren binnen de Regionale Energiestrategieën (RES).

Sustainable Energy
 

De vraagstukken

Op onder meer deze terreinen biedt de Dr2 RES-Academie voor RES-bestuurders, ondernemers, bewoners en andere betrokkenen in de regio modules bestaande uit: inspirerende lezingen, kennis-uitwisseling, inhoudelijke workshops, vaardigheidstraining & het leiden van strategische onderhandelingen. Vanuit concreet onderzoek worden de juiste organisaties en personen aan elkaar verbonden om vanuit draagvlak en participatie de Regionale Energiestrategie vorm te geven. 

 
Installatie van het zonnepaneel

Vanuit welke (gezamenlijke) visie ga ik het project aan?

man en panelen

Overige projecten

Minder afval, meer waarde

In opdracht van de gemeente Oss zijn een aantal scenario's uitgewerkt hoe bewoners gestimuleerd kunnen worden meer afval te scheiden. Aspecten die hierbij een rol spelen zijn gemak en begrijpelijkheid maar ook bewustwording en bereidheid spelen een grote rol. Met de scenario's is de gemeente in gesprek getreden met bewoners om met draagvlak de juiste oplossing vorm te geven. 

Circulaire houtketens

De woningvraag realiseren met positieve impact is mogelijk. Daarin moeten we goed nadenken welke materialen we waarvoor gebruiken. In dit project dat is uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Holland zijn een viertal circulaire houtketens ontwikkeld waarin d.m.v. ketensamenwerking tussen slopers, een houtzagerij, een bouwmaterialen groothandel houten balken hoogwaardig zijn hergebruikt. Innovatieve ketensamenwerking maakt daarbij het circulair gebruiken van hout mogelijk.

Het team

marieke.jpg

Marieke van der Werf
 

Partner en Senior Adviseur Dröge & van Drimmelen
Voormalig deelraadslid Gemeente Amsterdam en oud-Tweede Kamerlid woordvoerder energie, specialist bestuur & beleid, energie en public affairs
m.vander.werf@dr2.nl

06 50 41 98 96

Iris.jpg

Iris Grobben

Adviseur New Economy, Sector Coordinator Decentrale Overheden CIRCO,
specialist transitie vraagstukken en participatieprocessen
iris@neweconomy.eco

06 49 32 17 26

pepijnProfielfoto.jpg

Pepijn Duijvestein

Directeur en Senior Business Innovator New Economy, Lid van de Raad van Toekomst bij Alliander. 

Mede ontwikkelaar en actief binnen SMART-grid werkgroep bij Schoonschip. Voormalig Incubation Manager bij YES!Delft, YP bij de SER energieakkoord en de Windcentrale.

pepijn@neweconomy.eco

06 41 33 38 89

jonahProfielfoto.jpg

Jonah Link

Adviseur New Economy
specialist stakeholder analyse, milieu-technische & planologische vraagstukken

jonah@neweconomy.eco

06 81 14 73 86

 

Dr2 RES Academie is een co-creatie van
New Economy en Dröge & van Drimmelen

 
new economy dot eco lockin logo in orang

New Economy

New Economy creëert samen met bedrijven en (lokale) overheden een nieuw economische perspectief. Wij zetten ons proces- & analyse model in om sociale uitdagingen, maatschappelijke ontwikkelingen en trends te transformeren tot kansen voor onze opdrachtgevers en samenleving. Zo bouwen we samen aan New Economy 2030.

Dröge & van Drimmelen

Dröge & van Drimmelen is een Haags adviesbureau dat actief is op het snijvlak van public affairs en corporate communicatie. De kern van ons werk is u te helpen maatschappelijk en politiek draagvlak te verwerven voor uw issues.

Dr2LOGO.png